Efter 74 år blev det Weber igen

Bild 1 och 2: efter renoveringen (foto:  Ryno Quantz). Bild 3: före renovering (foto: Sterner Stenhus)

Renovering av 40-tals hus, då som nu föll valet på Weber

Putsfasaden på punkthuset Steningen 2 i Årsta, som suttit där sedan huset byggdes 1946, behövde renoveras. Då som nu föll valet på Weber som leverantör av putsen.

För att vara exakt så hette leverantören av putsbruket till ursprungsfasaden år 1946 Stråbruken. Som av en händelse var Steningen 2 med i en av Stråbrukens reklamfilmer från 1940-talet när huset var nybyggt.

Renovering under 2020

Under 2020 har fasaden ROT-renoverats. Först knackades den lösa putsen bort. Sedan lagades den trasiga putsen och putsades om med ny terrasitputs i två olika kulörer likt ursprungsutförandet. En vit-beige kulör för burspråk och en sandbeige kulör för byggnaden.

– Vi har inte tagit bort den gamla putsen som är intakt, den sitter kvar. Fasaden tvättades för att få bort smuts och organiskt material, vilket måste göras för att den nya putsen ska fästa ordentligt, berättar Mats Andersson, projektledare på Sterner Stenhus, som har huvudansvar för entreprenaden. 

På den gamla putsen fästes ett förzinkat stålnät med syrafasta skruvar. Efter att ha grundat med cirka tio millimeter tjockt vanligt bruk lades det på cirka 15 millimeter tjock rivputs. Sedan, när ytstrukturen på rivputsen var nästan torr revs cirka fem millimeter av den bort. Murarna använde spikbrädor för att klösa bort strukturen och få fram den skrovliga ytan. 

– Huset är alltså omkring 20 millimeter större än vad det var innan renoveringen. Ursprungsputsen är putsad på lättbetong utan nät och förankring. Det finns anledning att tro att den här putsen kommer hålla minst lika länge som originalputsen, säger Mats Tundal, teknisk säljare fasad på Weber. 

Hus med kulturhistoriskt värde

Fastigheten Steningen 2 i Årsta är ett så kallat punkthus, har ett högt kulturhistoriskt värde och ingår i ett större område med flera punkthus. 

Enligt den inkopplade stadsantikvarien är området ett av stadens tidigaste punkthusområden och står för ett nytt stadsplanemönster med höga punkthus i natur/parkmark som markerar en höjd. 

Steningen 2, ritad av Carl Axel Acking och Sven Hesselgren, har en särpräglad utformning med intressanta detaljer och skiljer sig från övriga punkthus inom området. Fastigheten är särskilt värdefull från kulturhistorisk miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Fakta

Webers produkter som använts vid renoveringen av Steningen 2: Weber Rotsystem 1. Weber Rotsystem med rivputs: weberbase 132 utstockningsbruk, Ytputs: webermin 207 rivputs. weber 323 nät, weber 361 nätfäste med skruv webertherm 406.
 

Text: Anders Myrdal
Foto: Ryno Quantz

Steningen 2 i Årsta är putsad med Webers fasadprodukter
Läs mer

Steningen 2, Årsta

Fasadrenovering av lägenhetshus byggt 1946. Då som nu föll valet på Weber, då Stråbruken, som leverantör av putsen.