Steningen 2, Årsta

Bild 1: efter renovering. Bild 2 och 3: före renovering

Fasadrenovering på 40-tals hus

Putsfasaden på punkthuset Steningen 2 i Årsta har fått fasaden renoverad. Den tidigare putsen hade suttit där sedan huset byggdes 1946. Då som nu föll valet på Weber, då Stråbruken, som leverantör av putsen.

Fastigheten Steningen 2 i Årsta är ett så kallat punkthus, har ett högt kulturhistoriskt värde och ingår i ett större område med flera punkthus. 

Under 2020 har fasaden ROT-renoverats. Först knackades lös puts bort. Sedan lagades den trasiga putsen och putsades om med ny terrasitputs i två olika kulörer likt ursprungsutförandet. En vit-beige kulör för burspråk och en sandbeige kulör för byggnaden.

På den gamla putsen fästes ett förzinkat stålnät med syrafasta skruvar. Efter att ha grundat med cirka tio millimeter tjockt vanligt bruk lades det på cirka 15 millimeter tjock rivputs. Sedan, när ytstrukturen på rivputsen var nästan torr revs cirka fem millimeter av den bort. Murarna använde spikbrädor för att klösa bort strukturen och få fram den skrovliga ytan. 

Fakta

Objekt: Flerfamiljshus 
Adress, ort: Steningevägen 3
Renoveringsår: 2020
Certifierad Weber Fasadentreprenör: Sterner Stenhus
Weberprodukter- och system: Weber Rotsystem med Rivputs: weberbase 132 utstockningsbruk, ytputs: webermin 207 rivputs. Weber 323 nät, weber 361 nätfäste med skruv Webertherm 406.

Steningen 2 i Årsta är putsad med Webers fasadprodukter
Läs mer om projektet

Efter 74 år blev det Weber igen

Putsfasaden på punkthuset Steningen 2 i Årsta, som suttit där sedan huset byggdes 1946, behövde renoveras. Då som nu föll valet på Weber som leverantör av putsen.