Kalkbruk

Sverige är rikt på gamla, vackra kalkputsade byggnader. En kulturhistorisk skatt som vi vill bevara för framtiden. Därför är renoveringar ett mycket viktigt kapitel. Myndigheterna ställer gärna upp med experthjälp. Det gör även Weber. Tala med experterna - före renoveringen.

Weber Kalkbrukssystem

Weber Kalkbrukssystem

Weber Kalkbrukssystem är fabrikstillverkat torrbruk baserat på luftkalk och hydraulisk kalk med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Weber har ett komplett sortiment av kalkbruk för bl. a. omputsning och renovering av tidigare kalkputsade byggnader.

Olika inriktningar för Weber Kalkbrukssystem

Kalkbruk - renovering

Systemet är framtaget för att kunna anpassas till de ibland många olika kalkbruksvarianter som finns på äldre byggnader.

Kalkbruk - revetering

Ett putsystem för äldre trähus som tidigare haft revetering som har tagits bort för att ersättas med ny revetering.

Kalkbruk - puts på tegel

En produktkombination med flera valmöjligheter beroende på huset förutsättningar och läge.

Weber Nordic

Att varsamt restaurera gamla byggnader kräver stort kunnande både när det gäller utförande och produktval. Weber Nordic brukssortiment har den sammansättning och de egenskaper som krävs för att utföra restaurationsarbeten som svarar mot högt ställda antikvariska krav. 

Ansiktslyftning för Skogaholms gård på Skansen med Webers produkter
Kalkbruk

Skogaholms gård, Skansen

Skogaholms gård visar en mellansvensk gård på 1700-talet som renoverats med hjälp av Weber Kalkbrukssystem.

Fler fasadreferenser

Renströmmen i Norrköping
Kalkbruk

Renströmmen, Norrköping

Renovering av Renströmmen, en anrik fasad i Norrköping.

Fler fasadreferenser

Weber Sverige
Kalkbruk

Harmångers Kyrka, Hälsingland

Harmångers kyrka renoverades varsamt med Webers Kalkbrukssystem.

Fler fasadreferenser

Våra e-tjänster