Harmångers Kyrka, Hälsingland

Harmångers kyrka är en kyrkobyggnad i Nordanstigs kommun, Hälsingland, nära Harmångerån. De ursprungliga delarna av kyrkan uppfördes under 1100-talet eller 1200-talet.

Under senare delen av medeltiden, omkring år 1500, förlängdes kyrkan åt öster. Långhusets innertak fick tre vackra stjärnvalv som än idag finns bevarade. Nuvarande sakristia tillbyggdes 1776.

En radikal ombyggnad genomfördes 1888 då salkyrkan omdanades till korskyrka i nygotisk stil. Korpartiet som tidigare varit rakt avslutat fick en tresidig östmur. Intill kyrkan står en medeltida kastal som är påbyggd till klocktorn. De båda klockorna i tornet härstammar från 1665.

När kyrkan och kastalen renoverades användes hydrauliskt kalkbruk handblandat med ärtsingel för strukturens skull. För att få rätt färgton avfärgades putsen med hydraulisk kalkfärg. 

Renströmmen i Norrköping
Kulturbyggnadsvård

Renströmmen, Norrköping

Renovering av Renströmmen, en anrik fasad i Norrköping.