Harmångers Kyrka, Hälsingland

Harmångers kyrka är en kyrkobyggnad i Nordanstigs kommun, Hälsingland, nära Harmångerån. De ursprungliga delarna av kyrkan uppfördes under 1100-talet eller 1200-talet.

Under senare delen av medeltiden, omkring år 1500, förlängdes kyrkan åt öster. Långhusets innertak fick tre vackra stjärnvalv som än idag finns bevarade. Nuvarande sakristia tillbyggdes 1776.

En radikal ombyggnad genomfördes 1888 då salkyrkan omdanades till korskyrka i nygotisk stil. Korpartiet som tidigare varit rakt avslutat fick en tresidig östmur. Intill kyrkan står en medeltida kastal som är påbyggd till klocktorn. De båda klockorna i tornet härstammar från 1665.

När kyrkan och kastalen renoverades användes hydrauliskt kalkbruk handblandat med ärtsingel för strukturens skull. För att få rätt färgton avfärgades putsen med hydraulisk kalkfärg. 

Objekt: Harmångers Kyrka
Adress, ort: Harmånger
Entreprenör: Nord Fasad
Konstruktion: Renovering av kastal och kyrka
Ytskikt: Hydrauliskt kalkbruk handblandat med ärtsingel, handslaget och avfärgat med hydraulisk kalkfärg

Köpmansmagasinet i Smygehuk
Kulturbyggnadsvård

Köpmansmagasinet i Smygehuk

Byggnaden putsas om med traditionella hydrauliska kalkbruk från Weber.

Weber Sverige
Kulturbyggnadsvård

Storgatan 18 - årets fasad 2015

Huset på Storgatan 18 på Östermalm är från mitten av 1800-talet och fasaden rikt utsmyckad. 2014 renoverades den med weber cal 249 kulturkalkfärg.

Ansiktslyftning för Skogaholms gård på Skansen med Webers produkter
Kulturbyggnadsvård

Skogaholms gård, Skansen

Skogaholms gård visar en mellansvensk gård på 1700-talet som renoverats med hjälp av Weber Kalkbrukssystem.

Weber Sverige
Kulturbyggnadsvård

Brf Sjökadetten, Täby

På sjösidan i Näsbypark ligger Brf Sjökadetten.

kv-fatbursbrunnen-timmermansgatan-33
Kulturbyggnadsvård

Brf Fatbursbrunnen, Stockholm

Hus med goda exempel på 1880-talets rika putsarkitektur.

Weber Sverige
Kulturbyggnadsvård

Harmångers Kyrka, Hälsingland

Harmångers kyrka renoverades varsamt med Webers Kalkbrukssystem.