Skogaholms gård, Skansen

Skogaholms gård visar en mellansvensk gård på 1700-talet. På 1790-talet moderniserades byggnaden enligt tidens mode med putsade väggar som avfärgats i gult för att se ut som fransk sandsten.

Den befintliga putsen på byggnaden var i dåligt skick och inte tillräckligt hållfast för en enklare renovering. Därför beslutades det att all puts skulle tas ner, och nu har en nyputsning gjorts inifrån den ursprungliga timmersstommen. Precis som på 1790-talet används vassmatta som putsbärare, förutom på husets västra fasad där man har spiktegel utan armerande nät som putsbärare. Skogaholms gård putsades med Weber Kalkbrukssystem som är speciellt framtaget för att skydda och bevara tidigare kalkputsade fasader.

Fakta

Objektsnamn: Skogaholms gård, Skansen
Entreprenör: Eskilstuna Fasad och Kakel
Renoveringsår: 2015
Konstruktion: Timmerstomme
Fasadsystem: Weber Kalkbrukssystem
Produkter: weber.cal 109, weber.cal 142, weber.cal 158, weber.cal 248 gotlandskalk
Ansiktslyftning för Skogaholms gård på Skansen med Webers produkter
Läs mer om renoveringen

Ansiktslyftning för Skogaholms gård på Skansen

För att återställa herrgården till sin forna glans användes Weber Kalkbrukssystem som är speciellt framtaget för att skydda och bevara tidigare kalkputsade fasader.