Fasadkonstruktioner med KL-trä

Weber har fasadlösningar för KL-träkonstruktioner

Webers fasadlösningar för KL-träkonstruktioner

Weber erbjuder fasadlösningar som möter utmaningar när det kommer till fukt- och brandsäkerhet i byggande med KL-trä. Lösningarna bidrar också att ge byggnaden ett energieffektivt klimatskal som skapar termisk komfort.

Weber fasadsystem Serporoc är väl beprövat i kombination med konstruktioner i trä och har monterats i över 40 år på t.ex. regelväggar med ett mycket gott resultat. Serporocsystemet är klassat som helt obrännbart vilket gör det möjligt att utföra byggnationer där det finns krav enligt Br1.

Det är även möjligt att kombinera Serporocsystemet med t.ex. weber design bricks när det finns önskemål om att använda andra material tillsammans med putsen. Det bidrar till en energieffektiv och robust fasad med god ljudreduktion.
 

Saint-Gobain och KL-trä

Du kan även läsa mer om Saint-Gobains konstruktionslösningar för KL-trä på saint-gobain.se

Webers fasadprodukter som har Miljövarudeklaration (EPD)

Här hittar du de fasadprodukter som har EPD, miljövarudeklaration.

Produkter med EPD

Förskolan Lotsen är certifierad Miljöbyggnad silver och har golv från Weber
KL-trä

Miljöcertifierad förskola i Karlstad

Cityförskolan Lotsen i Karlstad är certifierad Miljöbyggnad silver och materialvalen är gjorda efter Byggvarubedömningens riktlinjer.