Beställ KL-trä Projekteringsguide

KL-trä Projekteringsguide från Saint-Gobain

Saint-Gobain Sweden har tagit fram en projekteringsguide för byggande i KL-trä, som ska fungera vägledande i projekteringens tidiga skede, där presenteras konstruktionslösningar kopplat till komfort, hållbarhet och Boverkets byggregler. Projekteringsguiden finns både i digital och tryckt version.

 

Beställ Saint-Gobain KL-trä Projekteringsguide 

Byggande i KL-trä

KL-träbyggnader uppges ha vissa fördelar gentemot traditionella flervåningsbyggnader uppförda i betong, till exempel lägre CO2-utsläpp. Det är sannolikt att det i en framtid kommer det att byggas mer i trä men det finns utmaningar. Saint-Gobain Sweden AB kan presentera alternativa lösningar för byggande i KL-trä som möter utmaningarna.

På senare år har fokus flyttats från CO2-utsläpp som uppstår under driftsfasen av en byggnad, kopplat till energianvändningen av byggnaden, till att mer och mer fokusera på själva uppförandet av den. KL-träbyggnader uppges ha vissa fördelar gentemot traditionella flervåningsbyggnader uppförda i betong, till exempel lägre CO2-utsläpp, bättre byggergonomi och kortare montagetid.

Sedan 1994 har Boverket utformat byggnormer som möjliggör byggnation av trähus i fler våningar än två. Numera byggs trähus mestadels för byggnader med upp till 8 våningar, men det finns trähus som projekteras för upp till 19 våningar i Sverige. Det är sannolikt att det i en framtid kommer det att byggas mer i trä, även höga flerbostadshus och då ofta med KL-trästommar. Flera aktörer i Sverige har valt att satsa på utökning av kapacitet for att producera dessa och inom några år kommer vi att gå från en produktionskapacitet på 23 000 m3 KL-trä till uppemot 250 000 m3. (Källa: Svenskt Trä )

Utmaningar

Det finns dock utmaningar när det gäller byggande i KL-trä, exempelvis avseende brandsäkerhet, fuktsäkring, ljudmiljö samt mekanisk stabilitet för höga byggnader. Det är därför viktigt med korrekt projektering. Saint-Gobain Sweden AB har ett flertal produkter och lösningar som möjliggör uppförande av säkra byggnader med hög komfort och kan presentera alternativa lösningar för byggande i KL-trä. Vi tar hållbarhetsutmaningen på största allvar och har satt som mål att vara klimatneutrala som producent av byggmaterial 2050.