Webers storsatsning – återvunnet material minimerar spill

Återvunnet material minimerar spill

Tommy Jensen jobbar som produktionssupport på Webers fabrik i Tullinge
 

Weber har sedan länge arbetat med att minimera spillet i sina fabriker. Det handlar då om många olika material som används i allt från leverans, tillverkning och rengöring av maskiner. 

- Vi försöker att alltid återvinna material som blir över eller av andra anledningar inte kan sälja. Det material som vi inte kan återvinna är vi noggranna med att sortera för att minska både spill och miljöpåverkan, säger Kenn Axberg, produktionschef på Weber i Vingåker. 

Kenn, som arbetat på företaget sedan 1986, har gått hela näringskedjan från att jobba inne i produktionen, till driftchef och nu produktionschef. Han har sett fabrikens långa arbete med återvinning och minskat spill, vilket genererat både ett mer kostnadseffektivt arbetssätt, men också en minskad påverkan på vår jord. 

– Bara de senaste fem åren har vi minskat vårt spill med 60 procent, och är nu nere på 1000 ton spill per år. Det låter mycket, men sett till den totala produktionen som omfattar 200 000 ton material så motsvarar spillet nu endast 0,5 procent, fortsätter Kenn.

De olika fabrikerna arbetar mot samma mål 

Weber-fabrikerna i landet samarbetar även med varandra. Inte bara tar de hand om sitt eget spill i största möjliga utsträckning, de hjälps även åt genom att ta tillvara på varandras spill, så fort möjlighet ges. Till exempel har fabriken i Vingåker tagit in spill från fabriken i Tullinge och lyckats återvinna det i produktionen . 

På Webers fabrik i Tullinge jobbar Tommy Jensen som produktionssupport. Även han har arbetat inom företaget sedan -86, och har innan sin nuvarande roll arbetat som både processoperatör och ställföreträdande driftschef.

En del av Tommys arbete är att utforma produktionsplaner, där inköp av råvaror är en viktig aspekt. Här ligger största fokus på återanvändning.

– Att återanvända så mycket material som möjligt är viktigt ur ett kostnadsperspektiv, men framförallt är det hållbarhetsaspekten som är bärande i vårt arbete, säger Tommy Jensen.

Användningen av sand - en utmaning 

Vid produktionen i Tullinge används stora mängder sand för såväl tillverkning som för att städa maskiner mellan olika körningar. Genom att arbeta tillsammans med Webers R&D-avdelning har sandbalansen kunnat optimeras markant.

– För några år sedan kunde städning av en maskin kräva cirka två ton sand. Idag är den siffran nere på 150 kilo. Det i sin tur genererar att mycket mindre sand behöver slösas på deponi, berättar Tommy Jensen. 

I Tullinge har även en så kallad nosslecleaner installerats i packmaskinen. Det har resulterat i både mindre spill och en minskad mängd damm i hela fabriken, vilket skapat bättre arbetsmiljö. Även i fabriken i Vingåker har man under de senaste åren arbetat mycket med att förbättra sina filter, och därmed skapa en bättre arbetsmiljö. 

– Vi är noggranna med valet av leverantörer av just sanden. För grov sand ger nämligen mer spill, berättar Kenn Axberg. 

– Alla de här åtgärderna leder dessutom till ökad produktionskapacitet, vilket innebär win-win för alla. Därigenom har vi på några år minskat kassationen av sand med 40% och förbättringsarbetet fortsätter,  avslutar Tommy Jensen. 

Fler nyheter

Våra e-tjänster