Silos

För transport och förvaring av torrbruk i bulk.