weberfloor 4635 design grinded stone

PR00036410

Weberfloor 4635 Design Grinded Stone är en pumpbar cementbaserad pågjutningsmassa som innehåller mörk ballast. Efter härdning torrslipas ytan till hög glans med diamantslipningsutrustning. Slipningen sker tills mörka ballastkornen framträder mot den ljusare bakgrunden. Bakgrunden kan fås i tre kulörer. Materialet bildar efter läggning, slipning och ytbehandling en fogfri stenliknande yta som är både lättskött och gångvänlig. Läggningstekniken där ballasten följer läggningsstråken och därmed inte blir jämt föredelad ger golvet en levande yta. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildat golventreprenörer för läggning och slipning av weberfloor 4635 Design GrindedStone. Weberfloor 4635 Design Grinded Stone tillsammans med rekommenderad ytbehandling ingår i Webers koncept designgolv.
Weberfloor 4635 Design Grinded Stone är karakteriserad polymermodifierad: CT-C30-F7-AR 0,5 enligt EN 13813.

CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv

Kulörer/strukturer

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Superplana golv – lättskötta golv
  • Hög beständighet mot mekaniska belastningar – lång livslängd
  • Finns i olika kulörer – möjliggör objektsanpassning

Weberfloor 4635 Design Grinded Stone är främst avsedd för att användas på allmänna kommunikationsytor och lagerytor i butiker, gallerier och industri med lätt truckbelastning samt i bostäder. Golvet kan erhållas i olika standardfärgade bakgrundskulörer och kan utgöra ett element i rummets färgsättning.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 1,9 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 9,5 kg/m²
10 mm = 19 kg/m²
Minsta skikttjocklek10 mm
Maximal skikttjocklek15 mm
Torktid1-3 dygn mellan installation och slipning
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 40 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 10 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,50 mm/m enligt EN 13454-2
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul: klass AR0,5 enligt EN 13892-4 (BCA)
Motståndsförmåga industrihjul: klass RWA 20 enligt EN 13892-5 (Bring)
Nötningsmotstånd: klass A12 enligt EN 13892-3 (Böhme)
Rekommenderad vattenhalt16-17 %
Flytförmågaweber standard metod (ring 68x35 mm)
195-205 mm
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck
Bulk