Byggkemi

Samtliga byggkemiprodukter är utmärkta hjälpmedel vid vintermurning, efterhärdning av nygjuten betong, ytförstärkning/ dammbindning av betonggolv mm. Vissa produkter kan användas vid efterbehandling och vissa som tillsatsmedel vid bruksberedning.