weberfloor 4650 design colour

weberfloor 4650

Weberfloor 4650 Design Colour är en genomfärgad snabbhärdande, pumpbar, självutjämnande cementbaserad slitskiktsmassa uppbyggd av specialcement, sand och kompletterande bindemedel. Produkten kan erhållas i fem olika kulörer. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4650 Design Colour. Weberfloor 4650 Design Colour tillsammans med rekommenderad ytbehandling ingår i Webers koncept Designgolv. Weberfloor 4650 Design Colour är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C25-F7-AR 0,5 enligt EN 13813.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv

Kulörer/strukturer

MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek10 mm
Minsta skikttjocklek4 mm
Maximal skikttjocklek15 mm
Härdningstid innan gångbelastning3-5 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn
Härdningstid innan full belastningca 1 vecka
TryckhållfasthetsklassC25 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 32,5 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13892-2
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 11 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,50 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
NötningsmotståndWear resistance-BCA klass AR 0,5 enligt EN 13813
Rekommenderad vattenhalt20-21 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
150-157 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
230-240 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
135-145 mm
pH för härdat materialca 11
Lagring6 månader i torra utrymmen och obrukad förpackning.
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall
Bulk

Relaterade produkter/system