Forskning och utveckling

Forskning och produktutveckling har en central roll i Saint-Gobain Sweden AB, Weber. Det handlar om att underhålla och anpassa befintliga produkter och utveckla av våra produkter för nya marknader samt om ta fram av nya produkter och produktsystem som möter gällande byggnormer.

System och funktion när Weber produktutvecklar

  • I alla produktutvecklingsprojekt tar vi största hänsyn till miljöaspekterna, vilket betyder att vi arbetar efter principen att använda så harmlösa produkter som möjligt och byta ämnen mot mindre miljöpåverkande ämnen i våra produkter.
  • System-, kvalitets- och funktionstänkandet har hög prioritet. Weber-produkter ska ge användarna ett mervärde.
  • Utvecklingsavdelningen har ett 15-tal medarbetare i Motala, Malmö, Vingåker och Stockholm.
  • En naturlig del i produktutvecklingen är företagets miljötänkande, som du kan läsa mer om under Kvalitet och Miljö. Se även Byggmiljöguiden på www.folksam.se.