Bygga fall i våtrum

I våtrummet är det viktigt att bygga fall till golvbrunnen, så att vattnet rinner ner i brunnen och inte ut på golvet.

Rent underlag

Vid all golvspackling måste underlaget vara rent och fritt från fett och lösa partiklar. Du kan slipa eller fräsa – och naturligtvis dammsuga innan du lägger på primer och sedan spacklar. Använd inte rengöringsmedel eftersom det kan påverka slutresultatet. Ju torrare underlag, desto bättre slutresultat. Läs noga på förpackningen om förbehandling och blandning.

 1. Prima golvytan

  Borsta ut primern över hela golvytan med en långskaftad borste. Starta med att prima hela golvytan med weber.floor 4716 primer. Låt primern torka och bilda film.

 2. Avstängarlist

  Placera en avstängarlist runt området för fallet. Välj 15 mm list för mindre fall och 30 mm för större. Alternativt kan du spika ihop en träram. Täck golvbrunnen med en trasa eller liknande för att undvika stopp i avloppet.

 3. Spackla/avjämna golvet

  Häll inte avjämningsmassan närmare än 50 cm från avstängningslisten. Avjämningen fortsätter flyta av egen kraft. Använd t.ex. weberfloor 120 Reno DR eller weberfloor 644 värmegolvspackel.

  Börja längst bort från brunnen. Gå inte närmare avstängningslisten än ca 50 cm. Spackelmassan fortsätter av egen kraft att flyta fram till avstängarlisten. Se till att spackelmassan bygger upp ca 10 mm på avstängarlisten så att du kan bygga ett fall därifrån och ned till brunnen.

 4. Bygg upp lutning

  När avjämningsmassan börjar stelna, tar du bort avstängarlisten. Bred ut tjockt spackel, weberfloor 4040 combi rapid, över fallområdet med hjälp av en bred stålspackel. Bygg upp en jämn lutning runt brunnen.

 5. Finjustera fallet

  Efterjustera lutningen med en regel. Finjustera om det behövs runt golvbrunnen med en smal stålspackel.

Bygga fall på mindre ytor i våtrum

Följande gäller när du ska bygga fall på mindre ytor, till exempel en duschplats: Starta med att prima hela ytan med weberfloor 4716 primer. Låt primern torka och bilda film.

Bygg sedan upp fall med spacklet weberfloor 4040 combi rapid DR som du blandar till pastakonsistens och arbetar ut med en bred stålspackel. Efterjustera lutningen med en regel. Finjustera om det behövs runt golvbrunnen med en smal stålspackel.

Gör det själv med golvspackel

Våra e-tjänster