Spackla för att lägga klinker på golvspånskivor

Om golvet som ska kaklas är en trägolvkonstruktion måste det spacklas först.

Trägolvskonstruktion avjämnas med golvavjämning innan plattsättning

Rent underlag

Vid all golvspackling måste underlaget vara rent och fritt från fett och lösa partiklar. Du kan slipa eller fräsa – och naturligtvis dammsuga innan du lägger på primer och sedan spacklar. Använd inte rengöringsmedel eftersom det kan påverka slutresultatet. Ju torrare underlag, desto bättre slutresultat. Läs noga på förpackningen om förbehandling och blandning.

Spackla på trägolvskonstruktion

Starta med att prima hela ytan med weberfloor 4716 primer. Låt primern torka och bilda film. Om underlaget är golvspånskivor monterade på bjälkar med c/c-avstånd 600mm, ska golvet förstärkas med ett 12mm tjockt skikt av weberfloor 120 Reno DR alternativt weberfloor 644 värmegolvspackel.

Om du ska lägga värmegolv ska skiktet vara 15mm. Om ytan är större än 10 kvadratmeter ska underlaget förstärkas med stålarmering. 

Gör det själv med golvspackel

Våra e-tjänster