Spackla på befintliga klinkerplattor

Måste man ta bort klinkerplattorna som ligger på golvet, eller går det att spackla ovanpå dem?

Golvavjämning på gammalt kakel

Rent underlag

Vid all golvspackling måste underlaget vara rent och fritt från fett och lösa partiklar. Du kan slipa eller fräsa – och naturligtvis dammsuga innan du lägger på primer och sedan spacklar. Använd inte rengöringsmedel eftersom det kan påverka slutresultatet. Ju torrare underlag, desto bättre slutresultat. Läs noga på förpackningen om förbehandling och blandning.

Kontrollera att plattorna sitter fast

Kontrollera att plattorna sitter fast och ligger stadigt. Det kan du göra genom att knacka med en käpp eller lätt med en hammare.

Rengör underlaget 

För att rengöra de gamla fogarna kan du använda citronsyra. För att få bästa vidhäftning, slipar du med sandpapper och slammar därefter,d.v.s. gnider in ytan med en blandning av primer, vatten och torrpulver. Låt torka så att ytan blir hård.

Spackla

Följ sedan instruktionerna under Golvspackling tunna skikt för golv i torra utrymmen eller Bygga fall i våtrum för golv i våtrum.

Gör det själv med golvspackel

Våra e-tjänster