Handspackla golvet

För att avjämna ojämna mindre golvytor som ska beläggas med annat ytskikt kan du använda finspackel speciellt lämpade för handläggning.

Rent underlag

Vid all golvspackling måste underlaget vara rent och fritt från fett och lösa partiklar. Du kan slipa eller fräsa – och naturligtvis dammsuga innan du lägger på primer och sedan spacklar. Använd inte rengöringsmedel eftersom det kan påverka slutresultatet. Ju torrare underlag, desto bättre slutresultat. Läs noga på förpackningen om förbehandling och blandning.

Blanda spackel/avjämningsmassa

Blanda först vatten, sen pulver i omgångar. Rör med borrmaskin med visp.
När du blandar spackel är ordningsföljden viktig: först vatten och sedan pulver i omgångar. Mängden spackel beror på underlagets storlek och egenskaper.
 

Spackla

Börja inifrån rummet och arbeta mot dörren. Häll ut lagom mängd spackel och jämna ut med stålspackel, ca 30 cm bred för mindre ytor och 50–60 cm bred för större ytor.

Spackla inte under +10°C

När du spacklar får temperaturen inte understiga +10°C.

Tunna skikt 0–10 mm

För spackel i skikt upp till ca 10 mm använder du weberfloor 4040 combi rapid DR som har en pastaliknande konsistens eller weberfloor 4031 super flow DR som är tunnflytande. Se arbetsanvisningar här nedan:

Tjocka skikt 2-50 mm

Om du exempelvis ska göra ett rum av ett förråd, är det troligt att du måste jämna till det gamla golvet innan du kan lägga ett nytt. Börja med att kontrollera om det finns lutningar, svackor, kullar m.m. Laga om det behövs (se  nedan). Lägg på primern weberfloor 4716 primer.

För skikt upp till ca 50 mm och vid golvytor större än 10 kvadratmeter, använder du en lättflytande avjämningsmassa som är lätt att släta till. Lämplig produkt är weberfloor 120 Reno DR med en borste med långt skaft. Se arbetsanvisningar här nedan:

Avjämna större ojämnheter

Om golvet har större ojämnheter, bör de lagas innan du spacklar hela ytan. Ringa in ojämnheterna och prima underlaget. Blanda och lägg ut spackel. Avsluta med att avjämna med en rätskiva. När lagningarna har torkat, primar du igen och spacklar hela golvet.

Gör det själv med golvspackel

Våra e-tjänster