weberfloor 4031 super flow DR

PR00036393

Weberfloor 4031 Super Flow DR är ett självutjämnande dammreducerat finspackel med lång öppentid speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas. Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri. Weberfloor 4031 super flow DR är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD verifierad.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld EPD

Underlag

Golv

  • Väldigt bra flytegenskaper
  • Pumpbar
  • Beläggningsbar efter ca 1 dygn
  • Dammreducerad
  • 1-10 mm skikttjocklek
  • EPD-Verifierad

Weberfloor 4031 Super Flow DR rekommenderas för finspackling i skikttjocklek 1-10 mm. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar. Produkten är fuktskadestabil, slagg- och kaseinfri. Weberfloor 4031 är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Materialåtgång
Åtgångstal 1,6 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8 kg/m²
10 mm = 16 kg/m²
Kornstorlek< 0,5 mm
Rekommenderad skikttjocklek1-10 mm
Maximal skikttjocklek10 mm
Vattenbehov4,8-5,2 liter per 20 kg säck
Användningstidca 20 min
TorktidBeläggningsbar efter ca 1 dygn. Under förutsättningar se efterbehandling
Härdningstid innan gångbelastningCa 1-3 tim
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 35 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF6 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 7,5 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 1,2 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0,50 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (tjocklek 1-10 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt24-26 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
155-168 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
250-265 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
145-158 mm
Lagring12 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,309 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200629081 weberfloor 4031 super flow DR, 20 kg säck
5200779309 weberfloor 4031 super flow DR, bulk