weberfloor 4031 super flow DR

weberfloor 4031

Weberfloor 4031 Super Flow DR är ett självutjämnande dammreducerat finspackel med lång öppentid speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas. Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri. Weberfloor 4031 super flow DR är tredjepartskontrollerad av SP och är P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB.

Svanen (listad) CE P-märkt BASTA

Underlag

Golv

Materialåtgång
Åtgångstal 1,6 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8 kg/m²
10 mm = 16 kg/m²
Kornstorlek< 0,5 mm
Rekommenderad skikttjocklek1-10 mm
Maximal skikttjocklek10 mm
Vattenbehov4,8-5,2 liter per 20 kg säck
Användningstidca 20 min
TorktidBeläggningsbar efter ca 1 dygn. Under förutsättningar se efterbehandling
Härdningstid innan gångbelastningCa 1-3 tim
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 35 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF6 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 7,5 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 1,2 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0,50 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (tjocklek 1-10 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt24-26 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
155-168 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
250-265 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
145-158 mm
P-märkningP3
Lagring12 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck
640 kg per pall