weberfloor 4031 super flow DR

weberfloor 4031
Weberfloor 4031 Super Flow DR är ett självutjämnande dammreducerat finspackel med lång öppentid speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas. Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri. Weberfloor 4031 super flow DR är tredjepartskontrollerad av SP och är P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB.

Dokumentation

Användningsområde

Weberfloor 4031 Super Flow DR rekommenderas för finspackling i skikttjocklek 1-10 mm. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar. Produkten är fuktskadestabil, slagg- och kaseinfri. Weberfloor 4031 är tredjepartskontrollerad av SP och är P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Sorry, there was an error with the selected options

Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :

Fördelar

  • Väldigt bra flytegenskaper
  • Pumpbar
  • Beläggningsbar efter ca 1 dygn
  • Dammreducerad
  • 1-10 mm skikttjocklek

Denna produkt passar för dessa projekt