Spackla för värmegolv

Om ett värmegolv ska läggas måste ett 15mm tjockt skikt avjämningsmassa läggas.

Spackla värmegolv med golvavjämning från Weber

Rent underlag

Vid all golvspackling måste underlaget vara rent och fritt från fett och lösa partiklar. Du kan slipa eller fräsa – och naturligtvis dammsuga innan du lägger på primer och sedan spacklar. Använd inte rengöringsmedel eftersom det kan påverka slutresultatet. Ju torrare underlag, desto bättre slutresultat. Läs noga på förpackningen om förbehandling och blandning.

Spackla för värmegolv

Starta med att prima hela ytan med weberfloor 4716 Primer. Låt primern torka och bilda film.
Därefter läggs antingen 220 V-system med värmekabel (som måste kopplas in och helst också läggas av behörig elektriker) eller 24 V-system EP-värmegolv (som du kan lägga själv).

Lägger du värmegolv som vilar på träbjälklag, förstärker du golvkonstruktionen genom att spackla ett 15 mm tjockt skikt weberfloor 120 Reno DR alternativt weberfloor 644 Värmegolvsspackel. Observera att i våtrum ska ett tätskikt därefter appliceras. 

Gör det själv med golvspackel

Våra e-tjänster