Fler steg i produktens livscykel redovisas i våra EPD:er

Weber har EPDer på många produkter

Transparenta genom att redovisa fler steg

Vi blir ännu mer transparenta genom att redovisa fler steg i produktens livscykel och dess miljöpåverkan.

För att göra det enklare att välja produkter med hänsyn till klimatavtryck arbetar vi kontinuerligt med att ta fram tredjepartsverifierade miljövarudeklarationer, EPD:er, för våra produkter. Idag arbetar vi med att verifiera produkter med EPD:er inom alla våra produktområden, vilket vi är unika med på marknaden.

De viktigaste skälen till detta är att kunna vara transparenta mot marknaden kring vår miljöpåverkan och att kunna förbättra våra interna processer. Via EPD:n får man bland annat reda på produktens CO2-påverkan, vilket gör det möjligt att veta produktens klimatpåverkan i ett projekt. Koldioxidavtrycket är den största utmaningen när man arbetar med cementbaserade produkter. 

Produktens avtryck på olika nivåer

I Webers första EPD:er inkluderades Livscykelns nivåer A1-A3, A1 handlar om råvaror, A2- är råvarans transport (sträckan) från tillverkningsort till vår fabrik och A3- avser fabriksdata, t.ex. elförbrukning på årsbasis, avfall, återvinning etc. Nu inkluderar vi även A4 och A5 vilket innebär transport från vår fabrik till byggarbetsplats, samt installationsprocessen av produkt på arbetsplats. 

”Med den fakta vi får av EPD:n så blir det enklare att utmana oss själva i vårt förbättringsarbete och hållbarhet blir en integrerad del av vår utvecklings- och förbättringsprocess”, säger Anders Anderberg, Marknadsutvecklingschef och Hållbarhetskoordinator på Weber.

Framöver ska även B-D inkluderas som avser resterande delar av livscykeln som rivning, återvinning och dyl. 

För att generera en EPD matas olika data in avseende råvaran i ett system som beräknar dess värden och genererar EPD:n. 

”Det som tar tid är att ta fram datan, vi behöver vissa enheter som ska räknas om”, berättar Helene Wallgren som arbetar med att granska EPD:erna på Weber och att all data som matas in är korrekt, från produktens recept, till transportsträckor och fabriksdata. ”När vi väl har det går det snabbt att generera själva EPD:n. Om råvaror byts ut i en produkt behöver man göra nya EPD:er och därför är det en balansgång vid val av nya råvaror så att värdena blir lika bra eller bättre”. 

”Med den fakta vi får av EPD:n så blir det enklare att utmana oss själva i vårt förbättringsarbete och hållbarhet blir en integrerad del av vår utvecklings- och förbättringsprocess”, säger Anders Anderberg, Marknadsutvecklingschef och Hållbarhetskoordinator på Weber.

De senaste produkterna som verifierats med EPD

Läs mer om Webers EPD-arbete

Weber jobbar på EPD
EPD

Arbetet med EPD:er gör oss bättre

Weber har arbetat med EPD:er (Environmental Product Declaration) sedan 2011.

Weber har EPDer för flertalet betongprodukter
EPD

EPD:er till hjälp för att göra CO2-budget 

På Weber är vi övertygade om att det i framtiden kommer att finnas en CO2-budget att förhålla sig till på samma sätt som byggprojekt idag har en tidsmässig och ekonomisk budget.

Weber har EPDer på ett flertal produkter
EPD

Weber redovisar total miljöpåverkan av en produkt genom EPD:er

Weber arbetar kontinuerligt med att ta fram tredjepartsverifierade EPD:er för produkter i vårt sortiment.

Fler nyheter

Våra e-tjänster