weberfloor 4602 industry base extra

weberfloor 4602

weberfloor 4602 Industry Base Extra är en pumpbar snabbhårdnande avjämningsmassa baserad på specialcement, sand, kompletterande bindemedel, plast och tillsatsmedel. Ytan kan beträdas efter 1-3 timmar. Försiktig trafik kan ske efter 1 dygn och full trafik efter 1 vecka. weberfloor 4602 är färdig för trafikbelastning och behöver normalt inte dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller estetiska skäl behöva täckas med lämplig ytbehandling eller härdplastbeläggning. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4602 Industry Base Extra. weberfloor 4602 Industry Base Extra är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F7-AR0,5 enligt EN 13813.

Underlag

Golv

Materialåtgång1,7 kg/mm och m², åtgångstal enligt GBR
Rekommenderad skikttjocklek5-40 mm
Minsta skikttjocklek5 mm (8 mm vid limning av homogent trägolv)
Maximal skikttjocklek40 mm
Vattenbehov3,6-3,8 liter per 20 kg (18-19%)
TorktidRekommenderad torktid innan ytbehandling eller härdplastbeläggning kan ske är minst 1 dygn per cm skikttjocklek.
Rekommenderas torktid innan limning av trägolv är en vecka per cm skikttjocklek.
Förutsättning är ett uttorkningsklimat på +20 °C och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften.
Härdningstid innan gångbelastning1-3 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn
Härdningstid innan full belastning1 vecka
Draghållfasthetsstyrka> 2,0 MPa efter 28 dygn
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 36 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 9 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,50 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
NötningsmotståndMotståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt BCA, klass AR0,5 enligt EN 13813
Rekommenderad vattenhalt18-19%
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
135-150 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-230 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-135 mm
pH för härdat materialCa 11
Densitet2000 kg/m3, härdad och uttorkad produkt
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck
Bulk
Miljöpåverkan (CO₂-avtryck)0,221 kg/kg torrbruk enligt EPD A1-A3