weberfloor 4602 industry base extra

weberfloor 4602
weberfloor 4602

weberfloor 4602 Industry Base Extra är en pumpbar snabbhårdnande avjämningsmassa baserad på specialcement, sand, kompletterande bindemedel, plast och tillsatsmedel. Ytan kan beträdas efter 1-3 timmar. Försiktig trafik kan ske efter 1 dygn och full trafik efter 1 vecka. weberfloor 4602 är färdig för trafikbelastning och behöver normalt inte dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller estetiska skäl behöva täckas med lämplig ytbehandling eller härdplastbeläggning. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4602 Industry Base Extra. weberfloor 4602 Industry Base Extra är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F7-AR0,5 enligt EN 13813.

Underlag

Golv

Förpackning

Fördelar

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Plana golv – lättskötta golv
  • Hög beständighet mot mekaniska belstningar – lång livslängd
  • Målningsbar – hög objektsanpassning

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

Weberfloor 4602 Industry Base Extra kan användas som ytskikt i lokaler med lätt industribelastning, industri med huvudsakligen fottrafik, trafik med handdragna pallyftare samt enstaka truckrörelser. Materialet rekommenderas för avjämning av golv i industrilokaler som kan beläggas med härdplastbaserade beläggningar typ epoxi och akrylmassor eller som avjämning och underlag för weberfloor 4610 Industry Top och weberfloor 4630 Industry Lit på golv med höga belastningar. Skikttjocklek 5-40 mm. Weberfloor 4602 rekommenderas även som underlag för limmat homogent trägolv där kravet på underlagets ytdraghållfasthet är minst 2MPa i skikttjocklek 8-40 mm.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Ett problem uppstod med den valda kombinationen

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :
Weber Saint-Gobain Sweden AB
Konceptgolv Industrigolv Designgolv

Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Södertälje SKs hemmaarena har Weber Designgolv i spelargången.

Samtliga referenser

Industrigolv Konceptgolv

Rönnens sporthall, Malmö

I Rönnens sporthall i Malmö finns över 5000 kvm av Webers golvavjämningsmassa.

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Industrigolv Konceptgolv

Sollentuna Centrum

Golvavjämningsarbete utfördes både på garage- och kommersiella ytor i Sollentuna Centrum.

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Industrigolv Konceptgolv

Dollarstore, Östersund

När Dollarstore skulle inreda sin nya butik byggdes golvet upp med Weber Industrigolv.

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Konceptgolv Industrigolv

Röhsska museet- samlar, visar och bevarar design- och konsthantverk

Röhsska museet öppnade 1916 i Göteborg. I dag är museets syfte är att samla, visa och bevara design- och konsthantverkstraditionens skilda uttryck och kreativa karaktär.

Samtliga referenser

Malmö Live har golvavjämning från Weber
Avjämningsmassa Industrigolv

Malmö Live kontor

I kulturkvarteret Malmö Live på Universitetsholmen i Malmö har Skanska uppfört ett kontorshus med en inbyggd innergård.

Samtliga referenser

Fasadreferens Rydebäcksskolan
Industrigolv Avjämningsmassa Konceptgolv

Nya lokaler för Rydebäcksskolan i Helsingborg

Weber har levererat golvavjämning till den nya skolbyggnaden.

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt