Weber redovisar total miljöpåverkan av en produkt genom EPD:er

Weber har EPDer på ett flertal produkter

För att göra det enkelt att välja byggmaterial med låg klimatpåverkan arbetar vi kontinuerligt med att ta fram tredjepartsverifierade EPD:er för produkter i vårt sortiment.

Fästmassorna weber rex fix och weber multiglue, våra reparationsbetonger weber REP 930 och weber REP 65 samt produkten Weber sprutbetong Reduce 0-4 är ytterligare produkter i vårt sortiment som nyligen verifierats med en miljövarudeklaration, så kallad EPD.

Livscykelanalys är en metod för att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Resultatet av livscykelanalysen för varje produkt redovisas i en EPD (Environmental Product Declaration). Via EPD:n får man bland annat reda på produktens CO2-påverkan, vilket gör det möjligt att veta produktens klimatpåverkan i projekt.

Här kan du hitta fler av våra produkter med EPD:er 

Läs mer

Webers miljöarbete

Weber arbetar kontinuerligt och systematiskt för alla att alla delar i vår verksamhet ska ha högsta möjliga kvalitet, erbjuda bästa möjliga arbetsmiljö och ha minsta möjliga miljöpåverkan.

Livscykelanalys och EPD

Livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) är en metod för att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel.

Produktbedömningar

Weber arbetar aktivt med system för miljöbedömning av produkter som Basta, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Prestanda säkerställs genom kvalitetsmärkning, såsom CE-märkning, P-märkning ...

Fler nyheter

Våra e-tjänster