weberfloor 4040 combi rapid DR

­ Bygg- och finspackel
weberfloor 4040

Weberfloor 4040 combi rapid DR är ett fin- och byggspackel med pastakonsistens. Produkten innehåller aluminatcement som är lågalkaliskt. Produktens konsistens kan varieras med vatteninblandningen. Kornstorlek; 0,5mm. Weberfloor 4040 combi rapid DR är tredjepartskontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav. Weberfloor 4040 combi rapid DR är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C25-F7 enligt EN 13813.

Svanen (listad) CE P-märkt BASTA

Underlag

Golv

Materialåtgång1,55 kg/mm och m² enligt GBR
Rekommenderad skikttjocklek0,5-50 mm
Minsta skikttjocklek0,5 mm
Maximal skikttjocklek50 mm
Vattenbehov3,3-3,6 liter per 15 kg säck vid byggspackling och 3,6-4,2 liter per 15 kg säck vid finspackling
Användningstidca 5-15 min
TorktidBeläggningsbar efter ca 2 timmar. Under förutsättningar se efterbehandling
Härdningstid innan beläggningCa 2 timmar
Härdningstid innan gångbelastning30-60 min
TryckhållfasthetsklassC25 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 34 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 9 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 0,8 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 1,0 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (tjocklek 1-50 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt22-28 %
P-märkningP3
Lagring24 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning15 kg säck med handtag
Miljöpåverkan (CO₂-avtryck)0,455 kg/kg torrbruk enligt EPD A1-A3

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Designgolv Avjämningsmassa Industrigolv

Nybyggnad av Kontor, Hyllie Boulevard, golv

I södra delen av Hyllie Boulevard, i närheten av Stationstorget, ligger Castellums kontorshus Eminent. Byggnaden är i sju plan med möteslokaler, bistro och café i bottenplan och sex våningsplan ...