Arbetet med EPD:er gör oss bättre

Weber jobbar på EPD

Arbetat med EPDer sedan 2011

Weber har arbetat med EPD:er (Environmental Product Declaration) sedan 2011. Att miljövarudeklarera produkter med EPD:er  är en viktig del i vårt utvecklings- och förbättringsarbete och ger våra kunder viktig information om produkternas miljöpåverkan. 

Det pratas allt mer om EPD:er, men vad är det? EPD (Environmental Product Declaration)  är en miljövarudeklaration som ger kunskap om en produkts miljöpåverkan. Den baseras på beräkningar från en livscykelanalys (LCA), hela vägen från utvinning av råmaterial till produktion i fabrik. EPD följer internationella standarder (EN 15804 och ISO 14025), är tredjepartsgranskad och ger transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda. En EPD mäter en mängd olika parametrar och en av faktorerna som redovisas är koldioxidavtrycket (CO2) som produkten bidragit med. Det är också den faktor som är den största utmaningen när det gäller den typ av produkter som vi arbetar med på Weber. Klimatpåverkan redovisas i en så kallad ”declared unit” där våra produkter använder enheten CO2e per kg produkt.

En lärandeprocess

Weber var något av pionjärer i branschen med att EPD-verifiera våra produkter när vi började redan 2011. Det skedde i samband med att Weber i Sverige tog fram en ny serie golvprodukter där fokus var att minska miljöavtrycket och huvudmålet att sänka koldioxidutsläppen. Parallellt med den nya golvserien valde Weber också att verifiera det befintliga golvsortimentet med EPD:er. 

”Vi gick igenom varenda detalj från råvaror till transporter, hur fabriken fungerar för att kunna  karaktärisera den och hitta alla delar i vår miljöbelastning, berättar Anders Anderberg, Marknadsutvecklingschef på Weber. ”Helt enkelt alla de komponenter som skapar den slutgiltiga produkten för att se var någonstans miljöpåverkan sker och var kan vi förbättra oss”. Det var en lärandeprocess för oss för att förstå var vår miljöpåverkan uppstår och kunna utveckla våra processer internt”.

Förbättringar som minskat koldioxidutsläppen

Webers första EPD:er publicerades 2013 och var utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Sedan dess har golvsortimentet verifierats i flera omgångar och de förändringar och förbättringar som gjorts har genererat sänkta koldioxidutsläpp med i genomsnitt 20 %. Förbättringarna har åstadkommits genom förändringar i råvaror, transporter till fabriken men också förändringar i tillverkningsprocessen i fabrik.

”En viktig sak som vi arbetar med just nu är att generera så lite spill som möjligt i våra fabriker, berättar Anders. ”Vi arbetar aktivt med att både minimera spill och att återcirkulera uppkommet spill, vilket också ger en förbättring av produktens miljöprestanda.
EPD:er är ett verktyg för oss i vårt förbättringsarbete, vi får siffror på vad vi gör och förståelse för var vår miljöpåverkan ligger och var vi kan förbättra oss”.

Det arbete som har gjorts har skapat en plattform för att även kunna EPD-verifiera andra produkter inom andra produktområden på Weber, och vi är idag den enda leverantören på marknaden som kan erbjuda EPD:er inom samtliga produktområden, så som för golv, murbruk, fix och fogmassor.

”Vi gör det här arbetet för att vi hela tiden vill bli bättre. Vi är stolta över att ligga i framkant och vi är övertygade om att det framöver kommer att ställas mer krav på att redovisa denna typ av miljöinformation”, säger Anders. 

Våra e-tjänster