EPD:er till hjälp för att göra CO2-budget 

På Weber är vi övertygade om att det i framtiden kommer att finnas en CO2-budget att förhålla sig till på samma sätt som byggprojekt idag har en tidsmässig och ekonomisk budget. I EPD:er, miljövarudeklarationer, får vi information om en produkts koldioxidavtryck.

Weber har EPDer för flertalet betongprodukter

En koldioxidbudget gör det möjligt att räkna ut koldioxidutsläppen för ett byggprojekt och få en överblick på hur mycket koldioxid som är möjligt att släppa ut och samtidigt arbeta mot målet netto noll utsläpp. Med en CO2-budget för materialskedet kan exempelvis valet av byggmaterial eller konstruktionslösningar optimeras. Uppgifter om byggmaterialets klimatpåverkan kan hämtas från EPD:er, miljövarudeklarationer, och därför arbetar Weber kontinuerligt och intensivt med att ta fram EPD:er för våra produkter.

Koldioxidavtrycket är den största utmaningen när man arbetar med cementbaserade produkter och Webers Produktchef för Betong, Martin Carlsson tror att EPD:er inom en snar framtid kommer att vara hårdvaluta för att få leverera. Redan nu finns signaler om att entreprenörerna kommer att ställa krav på miljövarudeklarationer, särskilt inom infrastrukturområdet. 

-Utöver vad bygget kostar i ekonomisk valuta så är det också en kostnad för miljön, säger Martin. Att ha en EPD kommer att bli extremt viktigt, att det finns en referens. Det är också viktigt för oss själva så att vi kan se att vi gör förbättringar, att de ändringar vi gör leder framåt. 

Ökade krav att kunna redovisa klimatpåverkan

I arbetet med EPD:er på betongområdet har Weber inledningsvis valt att täckt in alla applikationsområden, det vill säga sprutbetong, reparationsbetong och gjutbetong. Nu fortsätter arbetet med att verifiera fler produkter inom respektive applikationsområde och med fokus på infrastruktur där vi ser att kraven på denna information kommer att öka. 

-De EPD:er som vi hittills tagit fram blir verkligen referenspunkterna, med dem som utgångspunkt ska vi bara förbättra oss miljömässigt, säger Martin. EPD är en deklaration och en service till våra kunder så att de kan sammanställa klimatpåverkan från alla de material de använder. Vi vill kunna erbjuda den informationen och redan nu möter vi framtidens krav genom att redovisa den med hjälp av EPD:er. 

Informationen i en EPD baseras på en livscykelanalys av produkten, från råmaterial och tillverkning av byggprodukter, hela vägen till slutskede och återvinning. Läs mer om livscykelanalyser här.

Våra e-tjänster