weber REP flow

PR00036754

weber REP flow

Weber Rep Flow är en pumpbar flytande ytbetong som ger en slitagetålig färdig betongyta. Rep Flow är baserad på portlandcement, sand och tillsatsmedel för att uppnå goda flytegenskaper, låg krympning, bra vidhäftning till underlaget och god frostresistens. Materialet kan blandas och läggas för hand eller med Webers blandarpumpar. Weber REP Flow levereras även med Webers pumpbil.

BASTA EPD Svanen (listad) BVB Accepteras

Underlag

Övrigt

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Färdig betongyta med minimal arbetsinsats
  • Anpassad för inomhus och utomhusbruk till exempelvis garage, terrasser, loftgångar, källargolv mm
  • Uppfyllda exponeringsklasser X0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2
  • Hållfasthetsklass C35/45

Weber Rep Flow är en flytbetong som rekommenderas att användas inomhus och utomhus både vid nyproduktion och renovering där man kräver slitstarka, fukt- och frostbeständiga golv. Rekommenderad skikttjocklek är 10-80mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber REP flow (PDF - 147,37 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber REP flow (PDF - 122,98 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber REP flow (PDF - 122,98 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber REP flow (PDF - 143,82 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber REP flow (PDF - 280,9 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber REP flow (PDF - 684,41 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weber REP flow (PDF - 1,97 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång2,0 kg/m²/mm
Rekommenderad skikttjocklek10-80mm
VattenbehovCa 3,0l/20 kg säck
Appliceringstemperatur8-25°C
AnvändningstidCa 20min vid 20 °C
Härdningstid innan gångbelastning8-12 timmar vid 20 °C
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn vid 20 °C
Härdningstid innan full belastning7 dygn vid 20 °C
Konsistens160-190mm enligt Weber standard 99:03
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA samt Cem I 52,5 R enligt EN 197-1
FiberförstärktJa, polypropylenfiber
BallastNatursand 0–2 mm
TryckhållfasthetsklassC35/45 enligt EN 206-1
Tryckhållfasthet 1 dygn>10 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>25 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>45 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
BöjdraghållfasthetsklassF 7 enligt EN 13813
Krympning 28 dygn<0,50mm enligt EN 13454-2
ExponeringsklassXO/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enligt EN 206-1
ReparationsklassR4 enligt 1504-3
Frostbeständiggod, enligt SS 13 72 44 IA
DensitetCa 2050 kg/m3
Vattencementtal (VCT)Ca 0,40
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,424 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200779068 weber REP flow, 20 kg säck
5200672439 weber REP flow, 1000 kg storsäck
5200779069 weber REP flow, pumpbil

Referenser

Parkeringshus
Golvavjämning Pumpbetong

Centralgaraget i Uppsala

Centralgaraget i Uppsala har fått nya slitstarka ytskikt med Weber Avjämning ute