weber REP flow

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Avjämning ute

Weber Rep Flow är en pumpbar flytande ytbetong som ger en slitagetålig färdig betongyta. Rep Flow är baserad på portlandcement, sand och tillsatsmedel för att uppnå goda flytegenskaper, låg krympning, bra vidhäftning till underlaget och god frostresistens. Materialet kan blandas och läggas för hand eller med Webers blandarpumpar. Weber REP Flow levereras även med Webers pumpbil.

BASTA EPD Svanen (listad) BVB Accepteras

Underlag

Övrigt

Materialåtgång2,0 kg/m²/mm
Rekommenderad skikttjocklek10-80mm
VattenbehovCa 3,0l/20 kg säck
Appliceringstemperatur8-25°C
AnvändningstidCa 20min vid 20 °C
Härdningstid innan gångbelastning8-12 timmar vid 20 °C
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn vid 20 °C
Härdningstid innan full belastning7 dygn vid 20 °C
Konsistens160-190mm enligt Weber standard 99:03
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA samt Cem I 52,5 R enligt EN 197-1
BallastNatursand 0-2mm
FibrerJa, polypropylenfiber
TryckhållfasthetsklassC35/45 enligt EN 206-1
Tryckhållfasthet 1 dygn>10 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>25 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>45 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
BöjdraghållfasthetsklassF 7 enligt EN 13813
Krympning 28 dygn<0,50mm enligt EN 13454-2
ExponeringsklassXO/XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 enligt EN 206-1
Frostbeständiggod, enligt SS 13 72 44 IA
DensitetCa 2050 kg/m3
Vattencementtal (VCT)Ca 0,40
Lagring12 månader i obruten förpackning
Förpackning20 kg säck, 960 kg/pall
1000 kg storsäck
Bulk
Produktdatablad

weber REP flow (PDF - 127,83 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad

weber REP flow (EN) (PDF - 121,62 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

eBVD2015_weberREPflow_2020-02-13_1.pdf (PDF - 143,82 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weber REP flow (PDF - 595,67 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD weber REP flow (PDF - 1,97 MB)

Ladda nerSkicka