weberfloor 110 fine

PR00036384

Avjämningsmassa fin

Weberfloor 110 Fine är en pumpbar normaltorkande självutjämnande avjämningsmassa för golv. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri. Weberfloor 110 Fine är CE märkt, registrerad i Basta, rekommenderas enligt byggvarubedömningen BVB och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE EPD BASTA BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Väldigt bra flytegenskaper – möjliggör plana ytor i tunna skikt
  • Hög ytstyrka – lämplig för de flesta ytbeläggningar
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad
  • Brand och konstruktionsklassad
  • Normaltorkande

Weberfloor 110 Fine är en lågalkalisk finavjämning som rekommenderas att användas inomhus både vid nyproduktion och renovering för användningsområdena bostäder, kontor och offentlig förvaltning. Skikttjocklek 4-40 mm. Angiven minsta skikttjocklek 4 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor med maskinläggning såsom pumpbil och där underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skikttjocklek om 7-10 mm för att uppnå ett optimalt resultat. Produkten är lämplig för värmegolv.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 110 fine (PDF - 150,17 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weberfloor 110 Fine (PDF - 143,66 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 110 fine (PDF - 145,94 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 110 fine (PDF - 269,33 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 110 fine (PDF - 681,01 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 110 fine (PDF - 2,52 MB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Extra Datasheets weberfloor 110 fine (PDF - 150,03 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1,7 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²
Extern mätning utfört av RISE 2018-01-17
Rapport nr: 8F000976B
Minsta skikttjocklek4 mm
Maximal skikttjocklek40 mm
Härdningstid innan beläggning1-4 veckor vid 20°C/50% RF
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,5 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet>1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-bransch standard
TryckhållfasthetsklassC20 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet, medelvärde26 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF5 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet, medelvärde6 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,4 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3

Konstruktion enl. Statement* 2021-11-08
Golvavjämning 25 mm EI15, K210.
Golvavjämning 35 mm EI30, K230.
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 350 4-40 mm enl. EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt4,2 L/20 kg säck (21%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
150-160 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
230-245 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
140-150 mm
pH för härdat materialCa 11
Densitet1950 kg/m³
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen.
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall(1200x800 mm)
1000 kg stor säck och löst Bulk
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,161 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200680471 weberfloor 110 fine, 20 kg säck
5200779332 weberfloor 110 fine, 1000 kg storsäck
5200680484 weberfloor 110 fine, bulk

Referenser

Weber Sverige
Golvavjämning Avjämningsmassa

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Akutmottagningen och infektionskliniken byggdes om mellan åren 2006-2010.

Weber Sverige
Golvavjämning Avjämningsmassa Designgolv Konceptgolv

Comfort solution and decorative floors in hotel

Solo Sokos Hotel Torni (Hotelli Torni Tampere)
TAMPERE / FINLAND

Malmö Live har golvavjämning från Weber
Golvavjämning Avjämningsmassa Industrigolv

Malmö Live kontor

I kulturkvarteret Malmö Live på Universitetsholmen i Malmö har Skanska uppfört ett kontorshus med en inbyggd innergård.

Fasadreferens Rydebäcksskolan
Golvavjämning Industrigolv Avjämningsmassa Konceptgolv

Nya lokaler för Rydebäcksskolan i Helsingborg

Weber har levererat golvavjämning till den nya skolbyggnaden.

Gradienten möteshotell i Jönköping
Avjämningsmassa Designgolv

Gradienten möteshotell i Jönköping

CWG Jigab avjämnade 18 våningar med weberfloor 110 nova

Relaterade produkter
weberfloor 110 fine