Fasadputsning med Terrasit

Tillbakablick till 1950-talet, redan då var terrasit en viktig komponent i putsade fasader.

Tillbakablick till 50-talet

Journalfilm från 1950-talet som beskriver hur man putsar fasader med terrasit. Skrapade ädelputser med varumärken som Terrasit har funnits i bortemot 100 år. Glimmer fanns med för att ge en glittereffekt i ytan som skapades genom att ytlagret revs av med ett spikbräde. Fyrtiotalets bostadshus och femtiotalets punkthus är typiska exempel på hur denna puts använts.

1998 förvärvas Stråbruken AB av Optiroc, nuvarande Weber.

Renströmmen i Norrköping
Fasad / Puts- och murbruk

Renströmmen, Norrköping

Renovering av Renströmmen, en anrik fasad i Norrköping.

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Fasad / Puts- och murbruk

Harmångers Kyrka, Hälsingland

Harmångers kyrka renoverades varsamt med Webers Kalkbrukssystem.