Renovera en källarvägg med weber dry renovation

När man putsar en källarvägg finns det mycket att tänka på. Se mer i videon.

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Weber dry renovation är endast för invändigt bruk, framförallt på källarväggar av tegel som har problem med salt och fuktgenomslag. Knacka ned befintlig puts och rengör med vatten så att allt damm och löst sittande material är borta från ytan som ska putsas.  Sätt upp avdragsribbor/hörnstockar så tjockt som den totala putsen ska bli i färdig yta.

Blandningsförhållanden finns på säcken och i produktbladet som finns på se.weber. Förfukta väggen och skydda golvet. Se till att ha skyddshandskar och skyddsglasögon. För att bevara den unika porstrukturen i produkten, slå endast putsen för hand med hjälp av en slev. Viktigt att ej komprimera bruket utan bara stocka upp bruket med en rätkäpp.

Putsen appliceras till en total tjocklek mellan 20-40 mm, med påslag om max 15 mm per omgång. När första ytan är påslagen i sin helhet, kvasta ytan med en lätt fuktad kvast. Låt ytan torka i minst 24 timmar innan nästa påslag.

Skär rent runt ribborna, så att de blir lättare att ta bort sen. Rensa bort eventuella ojämnheter.

Förfukta ytan. Slå på weber dry renovation en gång till för färdig tjocklek och dra av ytan med en rätkäpp mot avdragsbanorna.

 Tags att ta bort ribborna! Använd skruvarna som handtag så lossnar ribborna enkelt. Fyll igen efter ribborna. Det räcker med ett putsskick.

Ytan ska vara fingertorr igen innan det är dags att brädriva. Ytan är fingertorr när du inte blir våt om fingertopparna när du tar på putsen.

Brädriv ytan till en enhetlig struktur. Låt torka 3-4 veckor.

Ytan kan nu lämnas som den är, ljusgrå, eller målas med webermin 244 KC färg, som kan infärgas enligt weber standardkörkarta.

Våra e-tjänster