weber dry renovation Ny produkt

Weber Saint-Gobain Sweden AB

weber dry renovation källarputs är ett fiberförstärkt putsbruk med extremt bra ånggenomsläpplighet och ett stort luftporsystem som främjar uttorkning av tegelväggar invändigt. Produkten är ursprungligen utvecklad för att lösa dom problem som finns i källare i Venedig. Ursprungsproblemet som var fukten tar sig in måste utredas innan man applicerar putsen, putsen är för inomhusbruk.

CE BASTA Svanen (listad)

Underlag

Vägg

Materialåtgång20 kg/ m² och 20 mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek15 mm
VattenbehovCa 3.6 liter / 20 kg torrbruk
Blandningstid7-10 minuter i planblandare
Appliceringstemperatur+ 5-25 grader
Användningstidca 2 timmar
Väntetid mellan appliceringarca 12 timmar
Fibrerja
Kan fås med vintertillsatsDisplay
Vidhäftningsstyrka>0.3 N/mm