Källare blev bostad, Mosebacke torg

Webers källarputs löste fuktproblematik

I ett bostadshus på Svartensgatan vid Mosebacke torg i Stockholm gjorde man om en källarlokal till bostad. Då det inte var möjligt att gräva från gatan för att göra en bra dränering fanns en viss oro för fukt. Lösningen blev Webers källarputs, weber dry renovation. Väggar och tak som bestod av natursten putsades med produkten för att sedan målas med KC-färg. 
 

Objekt: Källare 
Adress, ort: Svartensgatan, Stockholm
Renoveringsår: 2020
Entreprenör: Mälarvikens Platt
UE/Putsfirma: MCKH mur & puts AB
Produkter: weber dry renovation, webermin 244 KC-färg