P-märkt Serporoc - montering steg för steg

Weber har 4st P-märkta fasader godkända av en oberoende part; RISE, Research Institutes of Sweden. I den här filmen visar vi hur ett p-märkt fasadsystem monteras, med detaljerade förklaringar för infästningar och tätning av skarvar vid t.ex. fönster.

Försegla skivskarvar när du putsar fasad

I den här filmen visar vi hur du förseglar, tätar skivskarvarna i ett p-märkt fasadsystem.

Rektangulära genomföringar när du putsar fasad - P-märkta fasadsystem

I den här filmen visar vi hur du gör rektangulära genomföringar i ett p-märkt fasadsystem.

Täta balkonger när du putsar fasader

I den här filmen visar vi hur du tätar anslutningen mot balkong i ett p-märkt fasadsystem.

Runda genomföringar när du putsar fasad - P-märkta fasadsystem

I den här filmen visar vi hur du gör runda genomföringar i ett p-märkt fasadsystem.

Täta socklar när du putsar fasad

I den här filmen visar vi hur du tätar socklar, husgrunder i ett p-märkt fasadsystem.

Isolera när du putsar fasad

I den här filmen visar vi hur du isolerar ett p-märkt fasadsystem. Samma arbetssätt gäller för Weber Serporoc Fasadsystem.

Montera stuprör när du putsar fasad

I den här filmen visar vi hur du monterar stuprörsinfästningar i ett p-märkt fasadsystem. Samma arbetssätt gäller för Weber Serporoc Fasadsystem.

Montera startlist när du putsar fasad

I den här filmen visar vi hur du monterar startlist i ett p-märkt fasadsystem. Samma arbetssätt gäller för Weber Serporoc Fasadsystem.

Rörelsefog med dilfoglist när du putsar fasad

I den här filmen visar vi hur du monterar rörelsefog med dilfoglist i ett p-märkt fasadsystem. Samma arbetssätt gäller för Weber Serporoc Fasadsystem.

Armera när du putsar fasad

I den här filmen visar vi hur du armerar med armeringsnät i ett p-märkt fasadsystem. Samma arbetssätt gäller för Weber Serporoc Fasadsystem.

Putsa fasaden

I den här filmen visar vi hur du putsar, lägger på putsskikten i ett p-märkt fasadsystem. Samma arbetssätt gäller för Weber Serporoc Fasadsystem.