Projektering fasad

När ett projekt ska projekteras krävs en mängd information för att ett byggnad ska bli energieffektiv, fuktsäker, estetiskt tilltalande och få förväntad livslängd. Även när det gäller renovering krävs stor kunskap kring tidigare materialval och byggnadens skadebild.

På dessa sidor ska du som projektör kunna hitta nödvändig information oavsett om det gäller nyproduktion eller renovering av putsade fasader.

Hållbart byggande och miljöcertifieringar

I takt med ökat intresse och att efterfrågan på miljöcertifierade byggnader ökar, skapas möjligheter att bidra till en hållbar utveckling och samtidigt skaffa konkurrensfördelar.  Ett hus som är byggt av sunda material av hög kvalitet, som ger låg energianvändning och ett bra inomhusklimat, är attraktivt för både fastighetsägare och hyresgäster. På kort och på lång sikt.

Weber arbetar sedan länge målmedvetet med forskning och utveckling av material och hållbara lösningar. På våra miljösidor kan du läsa mer om vårt miljöarbete och om de olika miljöcertifieringssystemen.

Hållbart byggande

Tillsammas med våra systerföretag inom Saint-Gobain har vi startat en webbplats dedikerad till hållbart byggande. På Hållbartbyggande.se hittar du information om Saint-Gobains byggprodukter och hur de uppfyller kraven i de tre miljöcertifieringssystemen LEED, BREEAM-SE och Miljöbyggnad.

För ytterligare info

Kanske är det nåt du saknar eller behöver ytterligare hjälp med? Då är du alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning per telefon eller ett personligt besök av någon av våra objektsäljare för fasad.

Våra e-tjänster