Plåt & Puts - rätt från början

Plåtarbeten är en grundförutsättning för en hållbar och vacker putsad fasad.

Plåtarbeten och putsad fasad

En hållbar och vacker puts förutsätter att den på utsatta ställen skyddas med olika plåtbeslag och att de underhålls så att dess funktion säkerställs.

De olika beslagen och avtäckningarna har till uppgift att skydda bakomliggande byggnadsdelar, täta mellan olika byggnadsdelar och material, samt avleda vatten så att byggnadens stomme och andra byggnadsdelar inte skadas. Tyvärr händer det att fasader putsas eller renoveras utan att utfört plåtbeslag säkerställer detta. Något som kan komma att leda till framtida och återkommande skador i fasaden.

Läs mer i broschyren från Mur & Putsföretagens branschföreningen för murat och putsat byggande.

Våra e-tjänster