fasad puts murbruk

Fasad / Puts- och murbruk Produkter och system

Weber har putsbruk och murbruksprodukterna som ger din fasad en lång livslängd.

Putssystem

Webers fasadsystem för puts på isolering

Isolerade fasadsystem

Webers putssystem består av kalkcementbaserade ånggenomsläppliga mineralputsskikt applicerade på mineralull.

Webers fasadsystem för puts utan isolering

Oisolerade fasadsystem

Hus putsade före 1950 har ofta kalkputs. Moderna byggnader har oftast kc-baserade putser. Används för både nybygge och renovering.

Systembild

Sockelsystem

Weber Sockelsystem har tagits fram för att minimera underhållet och öka säkerheten vid puts på hussocklar. Weber rekommenderar att alla fasadsystem startar ca 450 mm ovan marknivå.

Produkter

Murning av tegel med Webers murbruk

Murbruk

Murbruk för murning med Leca® Block eller murblock av tegel, betong, kalksten. Murbruk för eldstäder.

Fasadputs från Weber för renoveringar och nybyggnationer utomhus.

Putsbruk

Webers putsbruk för utomhusbruk till nybyggnation och renoveringar gör att den putsade fasaden håller sig snygg och motståndskraftig i många år framöver.

Putsning med Weber

Kalkbruk/kalkfärg

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på luftkalk och hydraulisk kalk med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Ett komplett sortiment av kalkbruk för bl. a. omputsning och renovering av tidigare kalkputsade byggnader.

Weber har 99 standardkulörer för fasad

Putsfärger/ytputser/design bricks

Ytputser är ofta genomfärgade produkter som skapar både struktur och kulör. Weber har 99 standardkulörer på putsfärger.

Prima innan putsning med Webers fasadputs

Putsprimer

Används för att förbättra vidhäftningen på svagt sugande och släta underlag.

Putsbruk för putsning inomhus.

Invändiga putser

Putsbruk för putsning inomhus. Putsa innerväggar, öppna spisar etc. Även för putsade väggar i våtrum.

Infästningsdetaljer för Weber fasadsystem

Infästningar

Infästningsdetaljer för Weber fasadsystem.

Armeringsnät och hörnprofiler etc för Weber fasadsystem

Armering

Armeringsnät, skarvarmering och hörnprofiler etc för Weber fasadsystem

För tätning av fogar och anslutningar i fasader

Anslutningsdetaljer

För tätning av fogar och anslutningar i fasader, t ex mot fönster, dörrkarmar och plåtanslutningar.

Stenulls- eller glasullsisolering och putsskivor för Weber fasadsystem.

Isolering/skivor

Stenulls- eller glasullsisolering och putsskivor för Weber fasadsystem.

Läs mer

Services