Weber rekommenderar certifierade fasadsystem på lättregelstommar

Weber rekommenderar certifierade fasadsystem på lättregelstomme.

Systemrekommendationer för fasader med lättregelstomme

Med anledning av skärpta krav i Boverkets byggregler (BBR) från den 1 juli 2014 rekommenderar Weber fasadsystem som är certifierade enligt (SP Certifieringsregel 021) på lättregelstommar.

Reglerna skärptes den 1 juli 2014. Under en övergångsperiod fram till den 1 juli 2015 tillämpades de tidigare reglerna som alternativ till de ändrade reglerna. Weber systemrekommendationer gäller fr.o.m. den 1 juli 2015.

För åtgärder som kräver bygglov får äldre regler tillämpas om ansökan om bygglov inkommit till kommunen före den 1 juli 2015.

Att certifiera fasader

Våra e-tjänster