Certifiera fasader

Att certifiera fasader

P-märkta putsfasadsystem ger starkt skydd mot fukt

Weber har nu fyra certifierade putssystem som är verifierade utav RISE  enligt (SP Certifieringsregel 021). Dessa fasadsystem går att P-märka. Serporocsystemet är uppbyggt på mineralull och traditionell KC-baserad puts om ca 20 mm.

Serporoc är det första tjockputssystemet som certifierats och godkänts av RISE, Research Institutes of Sweden. Förbättrade kontrollprogram med tredjepartskontroll, krav på certifierad entreprenör och en noggrant testad metod säkerställer funktion, kvalitet och fuktskydd.

Krav på besiktning och godkänt utförande

För att P-märkningen av projektet skall kunna utföras krävs att projekteringen utförts enligt gällande anvisningar för det certifierade fasadsystemet. Det innebär att monteringen utav fasadsystemet utförs utav en Weber certifierad putsentreprenör med kompletterande utbildning i stomtätning med giltigt utbildningsbevis utfärdat utav Weber samt certifierade utav RISE för montering av fasadsystem enligt certifikatet SC0238-10.

P-märkta fasadsystem

Vad är P-märkning?

P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. En P-märkt produkt är typprovad, tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE, Research Institutes of Sweden och för vissa produkter kontrolleras även installation/montage.

P-märkning av byggprodukter får alltmer betydelsen som intyg av att krav i svenska byggregler uppfylls när gaffelmärket successivt fasas ut till förmån för CE-märket.

Läs mer här >>