Funktionsansvar för putsade fasader i 10 år

P-märkt Serporoc från Weber

Som ett led i arbetet med ett hållbart byggande erbjuder Weber, Saint-Gobain Sweden AB möjlighet för beställaren att teckna ett funktionsansvar för Serporocsystemet. Funktionsansvaret innebär att Weber tar ansvaret för en fuktsäker fasad. Det innebär att fasadkonstruktionens hela funktion från vindskyddskiva till färdig puts är kvalitetssäkrad. Garantin är inte personlig utan gäller för objektet. Weber har genomfört omfattande tester på vårt P-märkta fasadsystem Serporoc och dess ingående komponenter hos Research Institutes of Sweden AB och vår erfarenhet säger att en P-märkt Serporoc-fasad kommer att vara bekymmersfri i långt mer än de 10 år som Weber tar ansvar för. Serporocsystemet  är tvåstegstätat och dränerande, alla ingående komponenter i Serporocsystemet är åldersverifierade för minst 25 år. 

För att funktionsansvaret för den färdiga fasaden ska gälla krävs att projekteringen utförts enligt gällande uppdaterade anvisningar och att monteringen utförts av Weber Certifierad Fasadentreprenör som utbildats för montering av  P-märkta fasadsystem. Byggprocessen ska dessutom tredjepartkontrolleras av Research Institutes of Sweden AB.

P-märkta fasader artiklar