webercal 148 hydrauliskt kalkbruk

PR00036332

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på hydraulisk kalk och luftkalk med natursand och fingraderad dolomit som ballast 0-3 mm. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Pumpbart hydrauliskt kalkbruk

Används vid putsning där det krävs ett starkare bruk än vad som kan uppnås med luftkalkbruk.Är även lämpligt för fasader där kalkbruk föreskrivs på byggnader i utsatta lägen, t ex vid kusten och andra slagregsnrika områden. Rekommenderas vid renovering av äldre byggnader där det befintliga kalkbruket är hårt. Kan även användas vid mindre murningsarbeten dock ej vid konstruktionsmurning.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg/m²/10 mm
VattenbehovCa 4,5 L/20 kg
UtbyteCa 12 L/20 kg
Väntetid mellan appliceringarMinst 3 dygn
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk NHL 5
BallastNatursand och fingraderad dolomit Kornstorlek: 0–3 mm
Vidhäftningsstyrka0,1 mPa enl. EN 1015-12
TryckhållfasthetsklassCS I (D) enl. EN 1015-11
VattenabsorptionW0 enl. EN 1015-18
CE-märkningJa
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200875385 webercal 148 hydrauliskt kalkbruk, 20 kg säck
5200628984 webercal 148 hydrauliskt kalkbruk, 1000 kg storsäck
5200780992 webercal 148 hydrauliskt kalkbruk, bulk

Referenser

Weber Sverige
Fasad / Puts- och murbruk

Trönö nya kyrka, Söderhamn

Trönö kyrka totalförstördes i en brand och Trönö nya kyrka fick byggas upp från grunden.

Weber Sverige
Fasad / Puts- och murbruk Kalkbruk / Kalkfärg

Harmångers Kyrka, Hälsingland

Harmångers kyrka renoverades varsamt med Webers Kalkbrukssystem.

Renströmmen i Norrköping
Fasad / Puts- och murbruk Kalkbruk / Kalkfärg

Renströmmen, Norrköping

Renovering av Renströmmen, en anrik fasad i Norrköping.

Fasadreferens Solbo 1
Fasad / Puts- och murbruk Putsbruk

Solbo- pampig villa från tidigt 1900-tal

På Marietorps allé 36 i Malmö ligger en pampig villa från 1916. 2013 förvärvades den av Bertland fastigheter som behövde ett nytt kontor för sin verksamhet.

Fasadreferens Slanten 1
Fasad / Puts- och murbruk Putsfärg / Ytputs Putsbruk

Stora Fiskaregatan 15B i Lund, Q-märkt fastighet i jugendstil

Brf Slanten ligger i kvarteret Myntet som har fått sitt namn efter det kungliga myntverket Myntaregården, som låg i kvarterets sydöstra del under 1300- och 1400-talet.

Köpmansmagasinet i Smygehuk
Referensobjekt

Köpmansmagasinet i Smygehuk

Byggnaden putsas om med traditionella hydrauliska kalkbruk från Weber.