webercal 148 hydrauliskt kalkbruk

PR00036332

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på hydraulisk kalk och luftkalk med natursand och fingraderad dolomit som ballast 0-3 mm. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Pumpbart hydrauliskt kalkbruk

Används vid putsning där det krävs ett starkare bruk än vad som kan uppnås med luftkalkbruk.Är även lämpligt för fasader där kalkbruk föreskrivs på byggnader i utsatta lägen, t ex vid kusten och andra slagregsnrika områden. Rekommenderas vid renovering av äldre byggnader där det befintliga kalkbruket är hårt. Kan även användas vid mindre murningsarbeten dock ej vid konstruktionsmurning.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg/m² (10mm)
Vattenbehovca 4,5 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
Väntetid mellan appliceringarminst 3 dygn
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk NHL 5
FiberförstärktNej
BallastNatursand och fingraderad dolomit Kornstorlek: 0–3 mm
Vidhäftningsstyrka0,1 mPa enligt EN 1015-12
TryckhållfasthetsklassCS I enligt EN 1015-11
VattenabsorptionW0 enligt EN 1015-18
CE-märkningja
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Artikelnummer Beskrivning
5200875385 webercal 148 hydrauliskt kalkbruk, 20 kg säck
5200628984 webercal 148 hydrauliskt kalkbruk, 1000 kg storsäck
5200780992 webercal 148 hydrauliskt kalkbruk, bulk