Trönö nya kyrka, Söderhamn

Trönö nya kyrka ligger i norra Söderhamn, i Uppsala stift. Trönö nya kyrka återinvigdes 1:a advent 2001 efter att ha totalförstörts i en stor brand i november 1998.

Den nya kyrkan har en ljus och modern stil. Kyrkorummet är mindre. Det som tidigare utgjorde kyrkorummet har delats upp i ett kyrkorum och en skyddande innergård som omgivs av de gamla murarna. Trönö Nya Kyrka invigdes ursprungligen 1895, den var då en av landets största landsortskyrkor. Kyrkan byggdes i rött tegel, tillverkat i Trönö. Kyrkan totalförstördes i en brand 11/11 1998. I lågorna försvann oersättliga kulturella skatter såsom mässhakar från 1400- och 1700-talet och en dopfunt tillverkad 1895 av "Trönöhelgonet" Lars Bodin. Hemsida: http://www.norrala-trono.se/

Objekt: Trönö nya Kyrka
Adress, ort: Söderhamn
Renoveringsår: 2001
Konstruktion: Isoblock 80 m2 entreväggen. Hydrauliskt kalkbruk i storsäck 75 ton.