weber fasadskydd

weber fasadskydd
weber fasadskydd
weber fasadskydd
Weber Fasadskydd är en silan/siloxan/mikroemulsion i vatten. Den är icke filmbildande och ger ett vattenavvisande skydd som skyddar väggar mot vatteninträngning. Minskar även smutsupptagningen.Weber Fasadskydd har god inträngningsförmåga, är diffusionsöppet och tillåter behandlade väggar att andas. Weber Fasadskydd ger vid rätt användning inga färgförändringar.

Förpackning

Dokumentation

Användningsområde

Weber Fasadskydd används som vattenavvisande skydd på murverk, puts ochbetong. Produkten är särskilt lämplig för kalksandsten. Den skall ej användas på kalkputs. På höghållfast tät betong erhålls säkrare resultat med Weber Betongimpregnering. Fasadskydd kan användas på tegel men det finns en risk för att murverket kan få frostskador om teglet inte har tillräckligt hög kvatitet. Tegelleverantörens godkännande måste först inhämtas. Behandlingar av ett tegelmurverk utförs i första hand som en åtgärd när vattenläckage genom murverket måste stoppas. Vatten måste förhindras att komma in bakom ”silikonskyddat” murverk. En felaktig behandling med Weber Fasadskydd kan innebära att ommurning, putsning eller annan inklädning måste utföras. Någon garanti för att tegelmurverket ej skadas av Weber Fasadskydd kan därför ej lämnas.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Filmbildande och ger ett vattenavvisande skydd som skyddar väggar mot vatteninträngning från tex regn
  • Särskilt lämplig för kalksandsten, balkongöversidor mm