weber fasadskydd

PR00036769

Weber Fasadskydd är ett koncentrat av silan/siloxan/mikroemulsion. Den är icke filmbildande och ger ett vattenavvisande skydd som skyddar väggar mot vatteninträngning. Minskar även smutsupptagningen.Weber Fasadskydd har god inträngningsförmåga, är diffusionsöppet och tillåter behandlade väggar att andas. Weber Fasadskydd ger vid rätt användning inga färgförändringar.

Underlag

Vägg

  • Ger ett vattenavvisande skydd på mineraliska underlag
  • Särskilt lämplig för kalksandsten, tegel och porös betong

Weber Fasadskydd används som vattenavvisande skydd på murverk, puts och porösbetong. Produkten är särskilt lämplig för kalksandsten. Den skall ej användas på kalkputs. På höghållfast tät betong erhålls bättre resultat med Weber concrete impregnation. Fasadskydd kan användas på tegel men det finns en risk för att murverket kan få frostskador om teglet inte har tillräckligt hög kvatitet. Tegelleverantörens godkännande måste först inhämtas. Behandlingar av ett tegelmurverk utförs i första hand som en åtgärd när vattenläckage genom murverket måste stoppas. Vatten måste förhindras att komma in bakom ”silikonskyddat” murverk. En felaktig behandling med Weber Fasadskydd kan innebära att ommurning, putsning eller annan inklädning måste utföras. Någon garanti för att tegelmurverket ej skadas av Weber Fasadskydd kan därför ej lämnas.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber fasadskydd (PDF - 143,28 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber fasadskydd (PDF - 138,31 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber fasadskydd (PDF - 140,46 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber fasadskydd (PDF - 228,69 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång0,25 L/m²
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet24 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200869700 weber fasadskydd, 1 liter flaska
5200869699 weber fasadskydd, 5 liter dunk

Relaterade produkter
weber fasadskydd