weber frostskydd

PR00036777

Weber Frostskydd är ett kloridfritt tillsatsmedel i vätskeform för mur- putsbruk- och betong. Vid inblandning i betong bör betongtillverkaren rådfrågas. Förprovning bör utföras då betongegenskaperna kan förändras. Weber Frostskydd påskyndar bindningen i bruket under dess första kritiska timmar och minskar risken för skadlig iskristallbildning och frysskador. Hållfasthetstillväxt erhålls även vid temperaturer under 0°C och efter nedfrysning. Hållfasthetstillväxten är dock långsam vilket medför att märkbar hållfasthet inte kan påräknas förrän tidigast 7 dygn efter omedelbar nedfrysning efter murning, putsning eller gjutning. Weber Frostskydd innehåller inga skadliga salter och medför ingen risk för korrosion på armeringsstål. Weber Frostskydd ersätter dock ej normala vinteråtgärder och förhindrar ej nedfrysning vid sträng kyla.

BASTA BVB Accepteras

Underlag

Övrigt

  • Frostskydd för betong mur- putsbruk
  • Tillsätts vid behov
  • Anpassa mängd efter temperatur

Weber Frostskydd används i mur- putsbruk- och betong då risk för tidig nedfrysning föreligger. Weber Frostskydd kan användas även i färgade murbruk. Då vita bruk används bör Weber Frostskydd vara inblandat med samma inblandningsförhållande för hela fasaden eller till klart avgränsande partier för att förhindra nyansskillnader. Weber Frostskydd skall ej användas i högpresterande betongprodukter, kalkbruk, hydrauliska kalkbruk, ytputser eller färger. Frostskydd är bara en extra säkerhet till övriga vinteråtgärder så som intäckt ställning, varmt vatten och värmeagregat.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber-frostskydd.pdf (PDF - 93,94 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber_frostskydd.pdf (PDF - 89,68 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weber frostskydd (PDF - 139,65 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weber frostskydd (PDF - 103,8 KB)

Ladda nerSkicka
KloridhaltMax 0,1 %
Densitet1300 kg/dm³
ViskositetSom vatten
Lagring2 år.
Förpackning1 liter plastflaska
5 liter plastdunk
Artikelnummer Beskrivning
5200779282 weber frostskydd, 1 liter flaska
5200779281 weber frostskydd, 5 liter dunk