weber frostskydd

weber frostskydd

Weber Frostskydd är ett kloridfritt tillsatsmedel i vätskeform för mur- putsbruk- och betong. Vid inblandning i betong bör betongtillverkaren rådfrågas. Förprovning bör utföras då betongegenskaperna kan förändras. Weber Frostskydd påskyndar bindningen i bruket under dess första kritiska timmar och minskar risken för skadlig iskristallbildning och frysskador. Hållfasthetstillväxt erhålls även vid temperaturer under 0°C och efter nedfrysning. Hållfasthetstillväxten är dock långsam vilket medför att märkbar hållfasthet inte kan påräknas förrän tidigast 7 dygn efter omedelbar nedfrysning efter murning, putsning eller gjutning. Weber Frostskydd innehåller inga skadliga salter och medför ingen risk för korrosion på armeringsstål. Weber Frostskydd ersätter dock ej normala vinteråtgärder och förhindrar ej nedfrysning vid sträng kyla.

BASTA BVB Accepteras

Underlag

Övrigt

KloridhaltMax 0,1 %
Densitet1300 kg/dm³
ViskositetSom vatten
Lagring2 år.
Förpackning1l plastflaska
5l plastdunk
Produktdatablad

weber frostskydd (PDF - 95,83 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad

weber frostskydd (EN) (PDF - 89,82 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weber frostskydd (PDF - 139,65 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weber frostskydd (PDF - 103,8 KB)

Ladda nerSkicka