weber vidhäftare

PR00036837

Weber vidhäftare är en alkalibeständig plastdispersion för att ökad vidhäftningsförmåga mellan underlag och bruk

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras

Underlag

Övrigt

Vidhäftare används i standardbruk för att öka dess smidighet och förbättra vidhäftningen mot underlaget. Vidhäftaren ger även högre slitstyrka, mindre krympning och bättre motstånd mot kemisk påverkan. Minskar dammbenägenheten hos betongens yta genom lägre vattenbehov, bättre sammanhållning och ökad täthet. Vidhäftare använd även i lagningsbruk vid lagning av betong, lättbetong och puts för att öka lagningsbruket vidhäftnings och anslutningsförmåga i lagningszonen. Vidhäftare kan även användas som primer för att binda upp lösa partiklar och minska vattenbortsugning i reparationsområdet.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Skall ej iblandas EXM- eller REP betonger
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber vidhäftare (PDF - 94,03 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber vidhäftare (PDF - 89,52 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber vidhäftare (PDF - 43,91 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDSXXP001902-3-weber-vidhaftare-SE.pdf (PDF - 198,05 KB)

Ladda nerSkicka
pHCa 4
DensitetCa 1080 kg/m³
ViskositetTrögflytande vätska
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet24 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200630518 weber vidhäftare, 1 liter flaska
5200630519 weber vidhäftare, 5 liter dunk