weber vidhäftare

weber vidhäftare
Vidhäftare är en alkalibeständig plastdispersion för såväl inom- som utomhusarbeten.

Dokumentation

Användningsområde

Vidhäftare använd vid golvläggningar för att öka betongens/brukets smidighet och förbättra vidhäftningen mot underlaget (sk plastbetong) samt inblandning i cementlagningsbruk. Ger högre slitstyrka, mindre krympning och bättre motstånd mot kemisk påverkan. Minskar dammbenägenheten hos betongens yta genom lägre vattenbehov, bättre sammanhållning och ökad täthet.LagningarVidhäftare använd även i lagningsbruk vid lagning av betong, lättbetong och puts för att öka lagningsbruket vidhäftnings och anslutningsförmåga i lagningszonen. Inomhus kan Vidhäftare användas som primer för att binda upp lösa partiklar och minska vattenbortsugning i lagningsstället.Injektering/limning/tätningFör injektering (fastlimning) av lokala bompartier, normalt i samband med sprickor i övergolv, kan Vidhäftare injekteras i koncentrat. Vid limning av t ex avslagna betongdelar, där det av estetiska skäl är av vikt, att limma fast den avslagna delen, kan ytorna limmas med Vidhäftare varvid utomordentligt förband erhålls.Tätning av sprickor i horisontella ytor är ett annat användningsområde. För ytförstärkning och dammbindning av betonggolv påförs utspädd Vidhäftare två gånger eller tills ytan är mättad.Vidhäftare kan användas såväl inomhus som utomhus med vissa reservationer för utomhus beroende på arbetets art.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Alkalibeständig