weber vattenstopp / ytförstärkare

PR00036835

Vattenstopp är ett snabbindande tillsatsmedel för cement och cementbruk. Användning på hårdnad betong, golvavjämning eller puts ökar ythållfastheten. Kloridfritt. Inblandat i standardcement hårdnar pastan normalt inom ca 30 sekunder. För cementbruk gäller ca 2minuter.Silikatbaserat.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • Ytförstärkare användas för ytförstärkning och dammbindning av betonggolv och golvavjämning samt vattenstopp inblandat i cementbruk

Vattenstopp inblandat i cement eller cementbruk används för tätning av lokala vattengenombrott (flöden) i bl a betong och berg. Vattenstopp kan också användas för ytförstärkning och dammbindning av betonggolv samt som ytförstärkning av avjämningsmassor avsedda för ytbeläggning och portätning av avjämningsmassor avsedda för öppna ytor.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång1l/1,5l cement
1l/2l cementbruk

Vid ytförstärkning:
0,2-0,4l/m²
pHCa 11
DensitetCa 1320 kg/m³
ViskositetLättflytande
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet36 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200629335 weber vattenstopp / ytförstärkare, 1 liter
5200629336 weber vattenstopp / ytförstärkare, 5 liter
5200629334 weber vattenstopp / ytförstärkare, 25 liter
5200874201 weber vattenstopp / ytförstärkare, 1000 liter