Zonindelning i våtrum

Enligt BKRs branschregler från 2010-02-01 delas våtrummet in i våtzoner. Zonindelning ska främst ses som rekommendationer för regelverkskonstruktioner. Vid tunga konstruktioner som betong eller putsat/spacklat murverk behöver man inte ta hänsyn till zonindelningen då konstruktionen är mycket fukttåligare.

Zonindelning av våtrum

Våtzoner

Ett våtrum indelas i 2 stycken våtzoner. 
Våtzon 1 = väggar vid badkar/dusch och väggytor minst 1 meter utanför samt våtrummets hela golvyta.
Våtzon 2 = våtrummets övriga väggytor.

Vilka tätskikt rekommenderar Weber?

Våtzon 1

På regelverkskonstruktion rekommenderas Tec Foliesystem och på tung konstruktion, som betong eller putsade och spacklade murverk rekommenderas Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem.

Våtzon 2

I våtzon 2  kan både Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem användas.

Ladda hem information om zonindelning i våtrum >>
[Länk till artikel om val av tätskikt]

Skarvning mellan olika tätskiktssystem

Vid övergång från tätskiktssystem av folietyp på väggar i våtzon 1, till annat godkänt tätskiktssystem i våtzon 2, ska båda systemen vara från samma tillverkare.
Ladda hem monteringsanvisning för skarvning mellan Webers Våtrumssystem>>

För mer information

Läs mer om BKR - Byggkeramikrådets - branchregler för våtrum på www.bkr.se

Hitta rätt lösning