Underhåll av fogar

Fogarna på en keramisk yta drar åt sig mer smuts och svårare att rengöra än den keramiska plattan.

Håll fogarna rena för en långvarigt snygg keramisk yta

Skydda fogarna för att bibehålla en snygg yta

Fogarna är oftast den delen av den keramiska beläggningen som lättast attraherar vardaglig smuts som tvålrester, damm och kalkrester. Detta kan göra dem missfärgade och upplevas som estetiskt mindre attraktiva. Det kan också vara som så att man råkat spilla något på fogarna som gör att det missfärgats.
Här beskrivs hur fläckarna, kalken och smutsen ska tas bort och hur man bäst skyddar fogen för att längre bibehålla en vacker yta.

Rengöring av fogar

Rengöring av keramik och cementbaserade fogar ska, för att förlänga livslängden på fogarna, om möjligt helst utföras utan kemiska rengöringsmedel. Om rengöringsmedel används ska dessa helst vara av typ neutrala (pH 7) eller lätt alkaliska (pH 9) samt fluorfria sådana. Det är alltid viktigt att späda samt applicera rengöringsmedlet efter leverantörens anvisning. Rengöringen utförs med mjuk borste och/eller trasa.

Undvik alltid:
  • Applicering av koncentrerade rengöringsmedel
  • Applicering av rengöringsmedel på torra fogar
  • Lämna rengöringsmedlet verkande på fogarna under lång tid

På glaserad klinker utförs rengöring med neutralt (pH 7) till lätt alkaliskt rengöringsmedel typ allrent (pH 9) varefter ytan sköljs och torkas. Vid halksäkra beläggningar kan rengöringsmedlet med fördel tillåtas verka innan avsköljning och torkning sker.

Oglaserade ej tätsintrade plattor på torra ytor rengöres med en såpalösning. Detta skapar ett skyddande skikt på keramikens yta vid kontinuerlig användning vilket också underlättar rengöringen. Vill man påskynda denna process kan webersys 840 klinkerolja användas på den aktuella ytan. Appliceringen av Klinkeroljan ska ske på torr och ren yta med genomhärdade fogar.

Behandla gärna ytan innan den börjar användas.

Observera

  • Tätsintrade plattor inte ska behandlas med klinkerolja. Städning på dessa sker med neutralt (pH 7) till lätt alkaliskt rengöringsmedel typ allrent (pH 9).
  • Vid rengöring av marmorbaserade plattor eller sjösten bör inte sura rengöringsmedel användas då dessa etsar stenen och lämnar märken.
  • Kalkfläckar kan på andra plattor normalt lösas med weber.sys 838 klinkerrent eller liknande rengöringsmedel. Fogarna ska vid appliceringen av sura rengöringsmedel vara väl uppfuktade för att skyddas mot nedbrytning orsakad av rengöringsmedlet och ytan ska efter skrubbning sköljas tills allt rengöringsmedel avlägsnats.
  • Vid användning av sura rengöringsmedel för kalkborttagning rekommenderas att ett alkaliskt rengöringsmedel för fettborttagning appliceras direkt efter. På detta sätt förlänger man de cementbaserade fogarnas livslängd.

 

Fläcktyp Tas bort med
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, the, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin Ljummet vatten med svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9)
Tvålrester, hudavlagringar Ljummet vatten med svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9)
Kalk På ytor utsatta för vattenspolning bör vid hårt vatten (högt kalkinnehåll) rengöring utföras förebyggande ca 1 ggr per mån. Ljummet vatten med surt rengöringsmedel. Vid kraftig kalkansamling kan weber.sys 838 klinkerrent användas enligt anvisning.
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkritor, tusch, läppstift, parfym Endast på glaserad klinker! Tvättnafta, lacknafta, aceton
Stearin, tuggummi Endast på glaserad klinker eller granitkeramik! Skrapa försiktigt efter att det torkat ordentligt. Avlägsna sedan resterna med aceton eller lacknafta.
Blod Kallt vatten