Regler för tätskikt i badrum: Allt du behöver veta

Badrum

Går du i tankarna om att renovera ditt befintliga badrum eller kanske till och med planerar att bygga ett helt nytt? Oavsett om det är en modernisering eller en nykonstruktion, är en av de mest avgörande faktorerna att ha i åtanke tätskiktet, som är avgörande i att förhindra fukt- och vattenskador. Att vara väl insatt i riktlinjer och regler för installation av tätskikt kan visa sig vara nyckeln till att skapa ett hållbart och kvalitetssäkrat badrum som inte bara är estetiskt tilltalande men också praktiskt och långlivat.

Vad är tätskikt och varför används det? 

Tätskikt fungerar som ett tätande lager mellan vägg- och golvkonstruktioner och de yttre materialen som klinker och kakel. Vanligtvis består tätskikt av folieduk eller en vätskebaserad gummimassa som kallas membran. Med olika badrumsstrukturer och zonindelningar kan kraven på tätskikt variera. Om du är osäker på vilket tätskiktssystem som passar bäst för ditt badrum, rekommenderar vi vår guide för att navigera dig till rätt val.

Våtzoner 

Badrummet delas upp i två olika våtzoner med varierande krav och rekommendationer baserat på förväntad vattenbelastning.

Våtzon 1 = väggar vid badkar/dusch och väggytor minst 1 meter utanför samt våtrummets hela golvyta.

Våtzon 2 = våtrummets övriga väggytor som  inte kommer i direkt kontakt med vatten eller är inom en meter från duschutrymmet.

Om någon av väggarna är en yttervägg och befinner sig inom våtzon 1, ska hela den väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. Detta görs på grund av att den största fuktmekaniska påverkan vanligtvis sker på våtrummets yttervägg, på grund av de betydande temperaturskillnaderna mellan utomhus- och inomhustemperaturer.

I byggbranschen finns det tydliga branschregler som fastställs för att garantera kvalitet, hållbarhet och säkerhet i våtrum. Två framträdande regelverk som används för att vägleda installationen av våtrum och specifikt badrum är Byggkeramikrådets och Golvbranschens regler. Byggkeramikrådet införde nya regler år 2021, vilka innehåller omfattande riktlinjer och krav för att säkerställa en korrekt installation och långsiktig hållbarhet i våtrummen:

1. Underlag

Innan ett tätskiktsarbete påbörjas bör både vägg- och golvunderlag i badrummet vara beprövat och lämpligt som underlag för tätskikt och plattsättning. Ett godkänt och beprövat underlag förutsätter ett lyckat plattsättningsarbete. Här ingår även garanti för golvlutning då bakfall inte får förekomma i någon del av våtutrymmet.

2. Vattentäthet 

När vägg- och golvunderlag är godkänt ska alla ytor med keramisk beläggning i våtrummet förses med tätskiktssystem. Badrum och områden med varmvattenberedare måste ha ett vattentätt skikt på golvet, som dessutom ska dras upp minst 50 millimeter på väggen. Undantag kan tillåtas om golv och väggytor utan isolering och kapillärbrytande skikt står i direkt markkontakt, detta är vanligt vid äldre hus med källare.

3. Godkända material

Tätskiktssystemet som används i våtrum måste vara godkänt eller certifierat för att säkerställa dess prestanda och hållbarhet i fuktiga miljöer. Tätskiktet ska vara av samma fabrikat i hela utrymmet, detta innebär att man inte får kombinera produkter fritt eller efter eget tycke.  

4. Hantverkare med våtrumsbehörighet

Tätskiktsarbete i badrum bör genomföras av en hantverkare eller företag med våtrumsbehörighet. Behöriga företag ska utföra arbetet enligt Byggkeramikrådets branchregler för våtrum och utfärda ett kvalitetsdokument efter varje våtrumsentreprenad. Byggkeramikrådet avråder därför från att själv utföra arbete i våtrum, såvida inte personen som utför arbetet har tidigare erfarenhet och mycket god kunskap inom området.

För att säkerställa ett hållbart och säkert badrum är det viktigt att följa regler och riktlinjer för tätskikt. Genom att använda godkända material och auktoriserade hantverkare enligt branschregler kan du undvika vatten- och fuktskador. 

Tätskikt är en viktig del av konstruktionen i ett badrum för att förhindra vatten- och fuktskador. Tätskiktet fungerar som ett lager mellan en vägg eller golv och yttre material som klinker och kakel. Vanligtvis består tätskikt av folieduk eller en vätskebaserad gumimassa som kallas mambran.

 
Bad- och duschutrymmen måste ha tätskikt på golv och väggar för att motverka vatten- och fuktskador.

 
Vid utförande av tätskiktsarbete i badrum ska helst genomföras av en hantverkare eller företag med våtrumsbehörighet. Byggkeramikrådet avråder från att själv utföra arbete i våtrum.

Nyheter

Våra e-tjänster