Våtrum i privat miljö el. likvärdigt

Dusch, toalett och tvättstuga i privat miljö eller dusch/toalett på hotellrum och liknande. Det vackraste badrummet är också det säkraste. Webers generella rekommendation är att arbete med tätskikt och montering av keramiska plattor i våtrum bör utföras av entreprenörer utbildade på aktuellt våtrumssystem.

Badrum

Ska man göra det själv, eller ta in expert?

För de som i sin bostad vill göra arbetet själv är detta naturligtvis också möjligt men man bör vara väl påläst gällande branschregler, anvisningar och föreskrifter. Är man inte van vid våtrumsarbete rekommenderar vi att vända er till ett företag som är utbildade och behöriga enligt aktuella branschregler. 

Behöriga entreprenörer enligt GVKs eller Byggkeramikrådets branschregler för våtrum följer upp arbetets utförande enligt gällande anvisningar. Uppdaterade listor för behöriga entreprenörer samt aktuella branschregler finns på:

Val av tätskikt

Tätskikt används där material, konstruktion och intilliggande ytor måste skyddas från vatten, eftersom en normal keramisk golv- och väggkonstruktion inte är vattentät utan endast vattenfast.

Weber har olika tätskiktssystem beroende på konstruktion och önskad appliceringsmetod. Rätt system väljs enligt guiden för zon-indelning. Dock kan tätskiktssystem i Zon 1 också användas i övriga utrymmet. 

Förberedelser

Då plattsättning inte kan utföras direkt mot underlag av spånskiva krävs uppstyvning av träbjälklag innan tätskiktsarbete utförs, se anvisning nedan.