Webers lösningar i projekteringsguide för KL-träbyggande

Weber har lösningar för byggande i KL-trä

Vägledande projekteringsguide för byggande med KL-trä

Saint-Gobain Sweden AB har i höst släppt en vägledande projekteringsguide som presenterar alternativa lösningar för byggande i KL-Trä. Där ingår bland andra Webers lösningar för mellanbjälklag och ytterväggar. 

Byggande i KL-trä ökar och det är sannolikt att det i en framtid kommer att byggas fler flervåningsbyggnader med trästomme. En fördel som uppges med träbyggandet är t.ex. lägre CO2-utsläpp.  Med nya sätt att bygga kommer också nya utmaningar, för KL-trä exempelvis avseende brandsäkerhet, fuktsäkring, ljudmiljö samt bygghöjd.

Saint-Gobain Sweden AB har ett flertal produkter och lösningar som möjliggör uppförande av säkra och hållbara byggnader med hög komfort och som möter utmaningarna. Lösningarna har samlats i en projekteringsguide där bland annat Webers lösningar för ljudkomfort i bostäder som byggs med KL-träbjälklag finns med samt lösningar som ger fukt- brandsäkra och energieffektiva klimatskal. Guiden har tagits fram i ett samarbete mellan Weber och systerbolagen Gyproc och ISOVER och riktar sig till dig som föreskrivare, arkitekt, konstruktör eller projektör. 

Nu är det möjligt att beställa ditt eget exemplar av guiden genom att följa denna länk. 

Vad är KL-trä?

Korslimmat trä, KL-trä, är en träbaserad byggprodukt som tillverkas i skivform och som är uppbyggd av ett udda antal skikt bestående av hyvlat trä. Normalt används tre, fem, sju eller nio skikt. Varje skikt består av fingerskarvade lameller (”brädor”) lagda sida vid sida. I varje skikt är brädorna lagda i rät vinkel relativt intilliggande skikt. Skikten limmas sedan samman och pressas ihop. Vissa tillverkare använder sig av kantlimmade brädor, vilket innebar att brädorna i varje skikt limmas samman även sida vid sida, längs kanterna.

Fler nyheter

Våra e-tjänster