Webers lösningar för god ljudkomfort vid byggande med KL-trä

Weber har ljudgolvslösningar för KL-trä

God ljudkomfort vid byggande med KL-trä

Valet av golvlösning är central för att åstadkomma ljuddämpning i bostäder som byggs med KL-träbjälklag. Weber erbjuder ett antal ljudgolvslösningar speciellt anpassade för byggande i KL-trä. 

Med ökat fokus på hållbarhet i byggsektorn utmanas de traditionella stomvalen av lättare alternativ, t.ex. KL-trä. KL-träbyggnader uppges ha vissa fördelar gentemot traditionella flervåningsbyggnader uppförda i betong till exempel lägre CO2-utslapp och flera aktörer i Sverige har valt att satsa på utökning av kapacitet för att producera dessa. Med nya sätt att bygga kommer bland annat nya akustiska utmaningar både när det gäller stegljudsisolering och luftljudsisolering, speciellt i de låga frekvenserna. Valet av golvlösning är därför en nyckel för att åstadkomma ljuddämpning i bostäder och lokaler som byggs med KL-träbjälklag.

Weber erbjuder ett antal ljudgolvslösningar speciellt anpassade för byggande i KL-trä. Lösningarna finns samlade i vår projekteringsguide samt på vår hemsida

Skillnad i upplevt ljud

Lågfrekventa ljud gör oss trötta och därför är det viktigt att undvika dessa ljud inomhus. När det gäller stegljud är det en upplevd skillnad mellan ”tunga” och ”lätta” bjälklag.  

Skillnaden i upplevelse beror på att ljud under 50 Hz lättare går igenom ”lätta” KL-träbjälklag än ”tunga” betongbjälklag. Eftersom vi hör ljud ner till ca 20 Hz blir upplevelsen att mer ljud går igenom de lätta bjälklagen.

Genom att utveckla nya produkter och kombinera dessa med befintliga produkter har vi kunnat ta fram nya lösningar och stärka vårt utbud för bjälklag i hus med lättare stommar, exempelvis i KL-trä. 
 

Våra e-tjänster